Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

UGIFTE SAMLEVENDE

Vælger et par at leve sammen i et økonomisk fællesskab uden at være gift eller registreret, kan der opstå mange uforudsete problemer den dag, samlivet ophører - enten fordi I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af Jer dør.


Ugifte samlevende er således ikke automatisk arveberettigede efter hinanden (se venligst under linket ”Arv og dødsbobehandling”).


Med hensyn til fællesbørn, så er det væsentligt at være opmærksomme på, at den biologiske far ikke automatisk bliver registreret som far og dermed heller ikke automatisk får forældremyndighed. 

I papirløse forhold skal faren og moren sammen afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, og først når den er afgivet, opstår der fælles forældremyndighed.


For ugifte samlevende gælder det, at den af Jer, som har købt en ting, også har ret til at tage den med sig ud af samlivet. Har en part f.eks. stået for tøjet til børnene, dagligvarerne og ferierejserne, mens den anden har købt huset, bilen og fladskærmen, så kan dette hurtigt medføre en meget ulige fordeling.

Særligt i forhold, hvor der i fællesskab ejes en fast ejendom, er det rigtig vigtigt at få oprettet en såkaldt samejeoverenskomst, der tager stilling til, hvad der skal ske i tilfælde af samlivets ophør.

En samejeoverenskomst kan eksempelvis tage stilling til, hvordan de løbende udgifter i forbindelse med en fast ejendom skal fordeles, eventuelle indbyrdes pengekrav, gensidige opsigelsesfrister, muligheder for at købe hinanden ud, rettigheder i tilfælde af dødsfald m.v.

Undlader man at indgå en sådan aftale, risikerer man hver især at stå i en særdeles vanskelig - og ofte meget dyr - situation, hvis forholdet senere går i stykker. Kan man eksempelvis ikke blive enige om at handle ejendommen, eller holder den ene op med at betale sin del af udgifterne, kan de fælles kreditorer kræve det fulde beløb af den, de måtte foretrække. Dette kan ofte resultere i en langstrakt uenighed, der ofte medfører at begge parter står tilbage med en meget stor gæld.​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651