Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

BODELING

Ved en separation/skilsmisse skal fællesformuen fordeles mellem parterne. Der skal foretages det, som man i juridisk sprogbrug kalder en bodeling.


En bodeling betyder, at man skal dele det meste af det, man ejer, eksempelvis hus, bil, aktier, obligationer, bankindeståender, banklån, realkreditlån osv. Ved en bodeling skal der tages stilling til, hvem der skal overtage hvad.


Det er ikke alt, der skal deles. Er der eksempelvis ved en ægtepagt eller i kraft af en bestemmelse fra en gavegiver eller en arvelader i et testamente besluttet, at et aktiv skal være den ene ægtefælles særeje, så skal dette aktiv, som det klare udgangspunkt, ikke deles.


Erstatningssummer og pensioner skal som udgangspunkt heller ikke deles. Hertil gælder dog en række undtagelser, som der ikke skal forklares mere om på dette sted, idet der er tale om særdeles komplicerede regler. Det skal blot nævnes, at der er mulighed for, at en ægtefælle kan være berettiget til en mindre kompensation, såfremt den anden ægtefælle er stillet væsentligt bedre i pensionsmæssig henseende.

Under mange bodelinger vil det væsentligste spørgsmål være, hvem der skal overtage huset, såfremt begge parter er registrerede som ejere af dette. Hos leoni advokater kan vi være behjælpelige med at træffe denne beslutning og efterfølgende føre den ud i livet. For at en kan blive eneejer af et hus, som er ejet i fællesskab, kræves det, at ejerforholdet til ejendommen ændres i tingbogen. Dernæst vil der i mange tilfælde tillige være tale om, at den ene af parterne skal overtage den andens gæld i ejendommen, således at begge parter ikke fortsat hæfter for denne.

Endvidere er det også væsentligt at få fordelt udgifterne til allerede forbrugt el, gas, vand og varme samt at få frameldt den, som ikke længere skal bo på ejendommen, hos forsyningsselskaberne. Endelig kan der opstå spørgsmål om, om der skal udarbejdes en tilstandsrapport og eventuelt tegnes en ejerskifteforsikring. 

Hos leoni advokater har vi advokater med speciale inden for området for overdragelse af fast ejendom, og vi kan derfor tilbyde både udarbejdelse af overtagelsesaftale samt varetagelse af den tinglysningsmæssige ekspedition.


Ofte viser det sig som en god idé, at få en advokat med på råd, når hele den fælles formue skal fordeles, så ingen af parterne efterfølgende skal føle, at den anden er blevet forfordelt.

Bodelingen kan således foretages af Jer selv med Jeres advokat, og ved uenighed kommer Skifteretten på banen og hjælper med et eller flere led i bodelingen.​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651