Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

ÆGTEPAGT

Når I bliver gift, er udgangspunktet efter dansk lovgivning at alt, hvad I indbringer i ægteskabet, bliver fælleseje. Det vil sige, at dette skal deles ligeligt ved ægteskabets ophør enten ved separation, skilsmisse eller død. Denne løsning vil i mange tilfælde stille den ene part urimeligt godt. Derfor vil det oftest være en god ide at indgå en ægtepagt allerede inden, ægteskabet etableres.


En ægtepagt er en skriftlig aftale om at dele på en nærmere aftalt måde ved ægteskabets ophør.


En ægtefælle kan ikke selv oprette en ægtepagt. Der skal være enighed imellem ægtefællerne om, hvilken løsning der ønskes.


Hos Leoni Advokater mener vi, at det er vigtigt at få specialisthjælp til at udforme ægtepagter. For det første er der mange forhold, der indgår i beslutningen. Dernæst er der i lovgivningen en række krav, der skal være opfyldt, for at en ægtepagt i det hele taget er gyldig og skal respekteres i forbindelse med en deling af boet. Endelig er der sat begrænsninger for, hvilket indhold der gyldigt kan aftales i en ægtepagt.


Det vil være forskelligt fra ægteskab til ægteskab, om parterne ønsker fuldstændigt særeje, særeje vedrørende enkelte aktiver eller fælleseje. Lovgivningen giver endvidere mulighed for, at aftale fælleseje i tilfælde af den ene ægtefælles død og særeje i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Hvilken løsning der er bedst i den konkrete situation kræver altid en nøje drøftelse samt et indgående kendskab til lovgivningen.

Et særligt spørgsmål relaterer sig til pensioner. Almindelige pensionsopsparinger skal ikke deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Såfremt parterne i et ægteskab ønsker at dele opsparede pensioner i tilfælde af separation eller skilsmisse, så kræves det, at der er oprettet en særlig ægtepagt om dette. Der kræves et overblik over, hvilke pensionstyper hver part har, idet ikke alle pensioner kan deles.


Endelig skal ægtepagter tinglyses for at være gyldige.

Kontakt Leoni Advokater for at være sikre på at opnå den fordeling, som I ønsker, og at Jeres beslutninger også er gyldige, når de skal føres ud i livet.​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651