Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

SÆRLIGE FORHOLD

Der er som udgangspunkt også mulighed for at testere over dine enkelte ejendele eller konti, så længe det kan rummes inden for den friarv, som du kan testere over.


Er arveladeren ugift, og efterlader han sig ikke livsarvinger (børn), kan der helt uden begrænsninger – bortset fra kravet om, at det kan rummes inden for friarven – træffes testamentarisk beslutning om, hvem der skal arve enkelte ejendele.

Efterlader arveladeren sig livsarvinger kan det omvendt også ved testamente bestemmes, at de ikke skal arve andet end det kontante beløb, de bliver tillagt.

Er arveladeren gift, så er der visse begrænsninger i kompetencen til at testere over fordelingen af de enkelte aktiver, idet ægtefællens samtykke kræves for så vidt angår visse aktiver. Dette gælder bl.a. familiens bolig, indbo i det fælles hjem, motorkøretøjer m.v.

Der er endvidere særlige muligheder for at oprette børne- og indbotestamenter.

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651