Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

E-mail: post@leoniadvokater.dk     Ring til os: 8662 0600

DEN LEGALE ARV

Den legale arv er den arv, der tilfalder dine nærmeste, hvis ikke du opretter et testamente, som særligt begunstiger enkelte personer, virksomheder el. lign.


Den legale arv afhænger af dine familiære forhold.


Hvis du er gift og barnløs, så tilfalder hele arven din ægtefælle.


Hvis du er gift og har børn med din ægtefælle, så tilfalder 3/4 af fællesformuen din ægtefælle, mens jeres fællesbørn skal dele den resterende 1/4. Derudover kan din ægtefælle hensidde i uskiftet bo, hvis denne ønsker det, hvilket betyder, at der ikke foreløbig skal udloddes nogen arv.

Hvis du er gift, og hvis den ene eller begge af jer har særbørn, så forudsætter hensidden i uskiftet bo, at der gives samtykke fra særbørnene.

Vi ved af erfaring, at mange problemer løser sig, hvis man på forhånd har afklaret dette spørgsmål, så spørgsmålet ikke først opstår, når det bliver aktuelt.

Som de legale arveregler er udformet i arveloven, så vil det beløb, som tilkommer særbørnene blive fordelt, afhængig af, hvem der dør først, hvis der ikke på forhånd er testeret over afdødes formue.

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg​

Nørregade 27, 1. 

7500 Holstebro

   Telefon: 8662 0600​

   Fax: 8662 0649

​   Mail: post@leoniadvokater.dk

​Åbningstider

Mandag-torsdag​

8-16​

Fredag

8-15

Leoni Advokater støtter​