Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ekstraordinære prisstigninger på byggematerialer​

​I entrepriseretsafdelingen har vi i længere tid været involveret i de særlige overvejelser, der er blevet aktualiseret i kontrakter, foranlediget af de meget betydelige prisstigninger, der er sket på byggematerialer igennem de sidste par år.

Forholdet er det, at flere byggerier bliver påvirket af de betydelige prisstigninger, der sker på byggematerialer. De meget betydelige prisstigninger har medført, at entreprenører overvejer muligheden for at få godtgørelse hos bygherren for de ekstraordinære prisstigninger.

Vi skal kort skitsere problemstillingen og dens løsning

Bestemmelser i AB 18, ABT 18 og AB 18 Forenklet

Udgangspunktet er at en aftalt pris ikke reguleres, men hvis man i kontraktforhold har anvendt AB 18, ABT 18 eller AB 18 Forenklet som kontraktsgrundlag, så er der i disse standardbetingelser samtidig vedtaget en mulighed for, under nærmere angivne betingelser, at få reguleret aftalt pris ekstraordinært.

Det bemærkelsesværdige var, at de samme muligheder fandtes ikke umiddelbart i AB 92 og ABT 93, men dog muliggjorde fastpriscirkulæret eller Dansk Byggeris standardforbehold en lignende regulering, hvis det var en del af aftalegrundlaget.

Hvilke reguleringer kan der ske

I AB 18 har man, i § 35 (med lignende bestemmelse i de andre standardbetingelser) indført en mulighed for godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger, hvis entreprenøren kan dokumentere prisstigninger og i øvrigt opfylde mange andre betingelser.

Hovedbetingelsen er, at prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen og inden anden aftalt indeksregulering er trådt i kraft.

Herudover skal den ekstraordinære prisstigning være generelt forekommende, og skal kunne dokumenteres af entreprenøren. Prisstigningen skal ske på materialer som i færdigform eller på helt sædvanlig vis indgår i den aftalte entreprise.

Kan dette vises, er det alene godtgørelse for den del der overstiger 10% af prisen, og til den nævnte procentsats skal tillægges 0,5% for hver måned, der er forløbet mellem tilbudsdag og indkøbstidspunktet for det pågældende produkt.

Samlet set skal godtgørelsen udgøre mindst 0,5% af entreprisesummen.

Det er vigtigt, at entreprenøren gør sig disse overvejelser hurtigst muligt, og får rejst muligt krav, og vi hjælper gerne bygherren og entreprenøren med refleksioner og konklusioner vedrørende denne problemstilling, der er blevet højaktuel i disse tider.

Vores erfaring er, at alle parter vil finde ud af, at der skal bruges ressourcer på opgaverne, men det kan være en god øvelse.

ved spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte en af vores advokater.

Ole thiel

advokat & partner

læs mere

Claus pedersen

advokat (H)

læs mere

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651