Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Stormflod

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her

Hvornår er du dækket ved stormflod?

Efter den sidste store stormflod i starten af januar 2017 står mange husejere tilbage med et beskadiget hus eller løsøre pg.a. vand. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan du er dækket i disse tilfælde. 

Hvad er stormflod?

Stormflod forekommer, når en kraftig vind presser vandet fra havet ind over land, så der sker en ekstrem forøgelse af vandet på land. Ved en stormflod skal oversvømmelserne som følge af den ekstrem høje vandstand, indtræffe statistisk mere sjældent end hver 20. år, da der ellers er tale om en almindelig oversvømmelse. Afgørelsen om der foreligger en stormflod, eller om der blot er tale om en almindelig oversvømmelse, bestemmes af Stormrådet på baggrund af udtalelser fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet.

Reglerne om stormflod

Reglerne om stormflod findes i en bekendtgørelse fra 2014. Heri bestemmes det, at der ydes erstatning for skader forårsaget af stormflod.

Der ydes erstatning for de umiddelbare indtrådte skader forårsaget af stormfloden. Det kan både være skader på huset eller på andre genstande. Der er dog en lang række forhold, som man ikke kan få erstatning for, hvilket femgår nederst i artiklen.

Selvrisiko

Der er for det meste en selvrisiko ved udbetaling af stormskader. Dette ligger på mellem 5.000-10.000 kr. Den samlede selvrisiko kan maksimalt udgøre 50.000 kr. (få et overblik over de nøjagtige selvrisikobeløb nederst i artiklen) 

Derudover kan der ske nedsættelse eller bortfald af erstatningen, hvis bygningen ikke overholder byggelovgivningen, eller er konstrueret forkert. Det samme gør sig gældende for løsøre i sådanne bygninger. Foretager man sig ikke de foranstaltninger, der skal til for at sikre og forebygge skaden, kan ens erstatning også blive nedsat. 

Anmeldelse

Skaden skal anmeldes til det sted, hvor man har brandforsikring. Dette skal ske indenfor to måneder efter skaden er sket.

Det er altid en god ide at tage billeder af skaderne efter der har været en stormflod, særligt hvis noget af det bliver nødt til at blive skiftet ud, inden en taksator kan nå at se det.

Giver dit forsikringsselskab dig ikke medhold i, at du skal have udbetalt erstatning, skal du kontakte dem igen, for at få dem til at ændre afgørelsen. Hvis dette ikke lykkes, har du mulighed for at klage til Stormrådet over afgørelsen.

Ønsker du at læse mere om det, kan du finde loven her:

Læs loven på: http://bit.ly/2iJ64ha

Selvrisikogrænser ved stormflod

Ved stormflod eksisterer der en selvrisiko, som varierer alt efter, hvad der er blevet beskadiget, som følge af stormfloden.

Løsøre

5 % af den samlede erstatning, dog minimum 5.000 kr.

Private bygninger

5 % ved første stormflodsskade​
10 % ved anden stormflodsskade
15 % ved tredje og efterfølgende stormflodsskader - dog minimum 5.000 kr.

Den samlede selvrisiko ved stormflodsskader på helårsbeboelse og løsøre heri, kan højst udgøre 30.000 kr.

Fritidshuse

10 % ved første stormflodsskade,​
15 % ved anden stormflodsskade og​
20 % ved tredje og efterfølgende stormflodsskader - dog minimum 10.000 kr.

Den samlede selvrisiko ved stormflodsskader på fritidshus og løsøre heri, kan højst udgøre 50.000 kr.

Erhvervsbygninger

10 % ved første stormflodsskade​
15 % ved anden stormflodsskade og​
20 % ved tredje og efterfølgende stormflodsskader - dog minimum 10.000 kr.

Negative forhold, som der ikke gives erstatning for

​Foruden ovenstående er det vigtigt at være opmærksom på, at der er en række forhold, hvor der ikke gives erstatning: 

 1. ​Fast ejendom og løsøre, for hvilket det i almindelighed er muligt at tegne forsikring mod henholdsvis skader forårsaget af stormflod og af oversvømmelse fra vandløb og søer i et forsikringsselskab, der har ret til at udøve forsikringsvirksomhed her i landet, jf. lov om finansiel virksomhed.
 2. Fast ejendom og løsøre, hvor anden forsikring dækker den pågældende skade.

 3. Løsøre i kældre og rum under terræn.

 4. Jord.

 5. Saltskadede afgrøder.

 6. Fast ejendom, der ligger uden for et dige.

 7. Diger, kystbeskyttelse og anden form for værn mod vandet.

 8. Havne- og kajanlæg, bådebroer, badebroer og lign.

 9. Haveanlæg og løsøre placeret i haven.

 10. Både, joller og lign. beliggende i vand eller placeret på strand eller kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 11. Trailere, campingvogne, campletter, containere, skurvogne og lign. samt løsøre placeret heri.

 12. Badehuse og lign. placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 13. Kiosker, butikker, udsalg og lignende erhverv placeret på strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 14. Løsøre placeret på havne- og kajanlæg, strand, kystbeskyttelse eller anden form for værn mod vandet.

 15. Dyr, bortset fra dyr, der opdrættes i dambrug.

 16. Løsøre, der tilhører erhvervsvirksomheder, og som befinder sig i virksomhedens lagerbygninger eller lignende bygninger, medmindre det er placeret mindst 10 cm over gulvniveau eller terræn 

Hvis du ønsker yderligere informationer, kan du læse mere om stormflodsskader her: http://bit.ly/2jUq0ey

Ønsker du at vide mere om Leoni Advokater?

Leoni Advokater er et fuldt integreret advokatfirma med pt. 41 medarbejdere, heraf 18 jurister i Viborg og Holstebro. For at give den optimale rådgivning, har vi fordelt os i specialgrupper med stor samlet viden og erfaring inden for de enkelte retsområder.

Dette betyder, at hver medarbejder har det fornødne faglige overskud til at tænke innovativt og give dig professionel sparring.

Vi rådgiver inden for alle grene af erhvervslivet, offentlige myndigheder og privatlivets forhold. 

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​