Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

E-mail: post@leoniadvokater.dk     Ring til os: 8662 0600

Reelle ejere ​

I følge loven om registrering af reelle ejere, er det ikke kun selskaber, men også fonde, der skal registrere deres reelle ejere i fonden. Det kan virke mærkeligt, da en fond er selvejende og dermed per definition ikke har nogen ejere. ​

Hvem skal registrere reelle ejere?

Følgende virksomheder skal registrere oplysninger om reelle ejere:

  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Aktieselskaber (A/S)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Kommanditselskaber (K/S)
  • Interessentskaber (I/S)
  • Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
  • Finansielle virksomheder
  • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
  • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Hvem skal registerets som de reelle ejere i fonde?

Reelle ejere i fonde er defineret som den eller de fysiske personer, som i sidste ende direkte eller indirekte udøver kontrol eller på anden måde har ejerskabslignende beføjelser. Det kan eksempelvis være fondens bestyrelse og fysiske personer, der er særligt begunstigede af fonden (navnlig større uddelingsmodtagere). Hertil de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger, der endnu ikke kendes af fonden samt den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer. Alle disse betegnes derved som reelle ejere.

Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond er altid at betragte som reelle ejere. Hvis fonden i henhold til bestemmelsen alene har bestyrelsen som reelle ejere, skal der som udgangspunkt ikke oplyses om art og omfang af rettigheder, da bestyrelsens rettigheder og pligter følger af lov om erhvervsdrivende fonde og den enkelte fonds vedtægt.

For så vidt angår personer, der er særligt begunstigede af fonden, bemærkes, at disse som udgangspunkt alene anses som reelle ejere i den foreslåede bestemmelses forstand, hvis de efter fondens vedtægt har et retskrav på at modtage en ikke ubetydelig andel af fondens midler. Det afgøres efter en konkret vurdering, om en uddelingsberettiget person er særligt begunstiget af fonden.​

Stifteren kan også anses som reelle ejer, hvis denne har særlige beføjelser i vedtægten, fx en vis kontrol eller anden form for ejerskabsbeføjelser. Det kan også påvirke bedømmelsen, hvis formuen ikke er effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue. 

VED SPØRGSMÅL ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE  advokat:

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg​

Nørregade 27, 1. 

7500 Holstebro

   Telefon: 8662 0600​

   Fax: 8662 0649

​   Mail: post@leoniadvokater.dk

​Åbningstider

Mandag-torsdag​

8-16​

Fredag

8-15