Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Har I registreret i Det Offentlige Ejerregister?​

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her

Senest 15. juni 2015 skal ejerforholdene for danske selskaber registreres i et online ejerregister.

​Formålet med ejerregisteret er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber, herunder bl.a. for i større grad at hindre hvidvask og forbedre efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet.

Hvem er omfattet af de nye regler om Det Offentlige Ejerregister

​Er man ejer eller medejer af et kapitalselskab, dvs. et ApS, A/S, P/S, IVS eller SE, skal ejerskab på 5% eller mere af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder registreres i Det Offentlige Ejerregister.

​Undtaget er virksomheder oprettet som kommanditselskaber (K/S) og interessentselskaber (I/S).

​Foruden ejerandele omfatter Ejerregistret også en eventuel panteret. Panthavere skal registreres i Ejerregistret, når de også råder over stemmeretten til den kapitalandel, de har pant i og har til hensigt at udnytte den.

​Såfremt en kapitalejer har givet en person tidsubegrænset fuldmagt (f.eks. til at møde på generalforsamling som fuldmægtig), og til at stemme på sine andele i selskabet, skal denne ”besiddelse” af stemmerettigheder registreres i Det Offentlige Ejerregister, såfremt besiddelsen udgør mere end 5%.

Hvilken frist er der for at registrere i Det Offentlige Ejerregister

​I registret skal både alle nye og bestående selskaber sørge for registrering. Selskaber der er stiftet før den 15. december 2014 skal have deres registrering på plads senest 15. juni 2015. Selskaber der er stiftet efter den 15. december 2014 har 2 uger fra stiftelsen til registrering af ejerforhold.

For såvel nye som eksisterende selskaber gælder, at ændringer i ejerforhold skal registreres senest 2 uger efter ændringen.

​​

​Hvis registreringspligten ikke overholdes, kan det straffes med bøde.

​Selv om Ejerregistret åbnede for registrering den 15. december 2014, forventes Ejerregistret først at være offentligt tilgængeligt tidligst pr. 15. juni 2015.

I registeret skal registreres

​1) Den samlede besiddelse af kapital og stemmer samt tidspunkt for erhvervelsen.

2) Identifikation, dvs. navn, adresse og cpr.nr./cvr.nr.

​Det offentlige ejerregister erstatter ikke ejerbogen

​Det nye Offentlige Ejerregister må ikke forveksles med ejerbogen, som forsat består, og hvor selskaberne internt registrerer ejerandele.

​Ejerbogen er i modsætning til Det Offentlige Ejerregister ikke offentlig tilgængelig.

Hvordan foretages registreringen?

​Registrering af ejere og panthavere mfl. foretages i Ejerregistret i Virk.dk ved hjælp af NemId.

​Ønsker man selv at foretage registrering, findes der en vejledning på virk.dk (Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister).

​Vi anbefaler, at registreringen bringes på plads hurtigst muligt, og vi hjælper gerne med registreringen. ​Såfremt der er tale om et selskab med kun en eller to stiftere/ejere, vil honoraret være kr. 800,00 + moms. For selskaber med en større og mere kompliceret ejerkreds beregnes honoraret pr. medgået tid. Udgiften kan afholdes af selskabet.

​Kontakt Charlotte Møller, tlf. 87 27 48 01, mail cm@leoniadvokater.dk for yderligere aftale.

​​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​