Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Nye regler om reelle ejere pr. 1. juli 2018 kan føre til tvangsopløsning

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Bødestraf indtil 1. juli 2018

Fristen for registrering af en virksomheds reelle ejere var den 1. december 2017.

Overtrædelse af denne frist har hidtil kunne udløse en bødestraf.

Erfaringerne det seneste halve år har imidlertid vist sig, at det er uforholdsmæssigt ressourcekrævende for Erhvervsstyrelsen at håndtere en  bødestraf, når selskaberne ikke har fået registreret oplysningerne om reelle ejere.

Mulighed for tvangsopløsning efter 1. juli 2018

Reglerne er nu blevet ændret, så Erhvervsstyrelsen kan sende virksomhederne til tvangsopløsning ved skifteretten, hvis der ikke er registeret en reel ejer. 

Erhvervsstyrelsen kan dog ikke benytte muligheden for tvangsopløsning så længe der er registreret en person eller hvis direktionen er registreret som reelle ejere.

De almindeligt gældende regler for tvangsopløsning med frist for berigtigelse og mulighed for genoptagelse under en række nærmere angivne betingelser finder også anvendelse i forhold til manglende registrering af reelle ejere.

Proceduren vil typisk være, at Erhvervsstyrelsen sender et varsel om tvangsopløsning til selskabet, hvor der gives frist på 4 uger til at få registreret de korrekte oplysningerne. 

Leoni Advokater anbefaler dog at få registreret oplysningerne hos Erhvervsstyrelsen inden det når så vidt og vi forestår naturligvis gerne registreringen for selskabet.

Selskabsstiftelse

I forbindelse med stiftelse af nyt selskab er det med de nye regler også blevet obligatorisk at der skal registrering af selskabets reelle ejere.

​​

​Leoni Advokaters erfarne erhvervsadvokater er klar til at hjælpe dig, hvis du endnu ikke har fået foretaget registrering af de reelle ejere i dit/dine selskaber eller er i tvivl om, hvorvidt dine registreringer opfylder de nye regler herom.

Du kan kontakte ​Ole Thiel​, Christian Beck Asmussen​ eller ​​Christopher BeringLeoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​