Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Nye regler om gunstige skattevilkår for medarbejderaktier​

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her

​-​Hvordan fungerer en medarbejderaktieordning ?

Der findes forskellige måder at aflønne sine medarbejdere på. En af disse måder består i at tildele medarbejderne såkaldte medarbejderaktier. Medarbejderaktier giver de ansatte mulighed for at tage del i ejerskabet af den virksomhed, som de arbejder i.

Medarbejderaktier er et godt værktøj til at give virksomhedens medarbejdere et incitament til at yde en ekstra indsats i arbejdet. 

Hvis virksomheden klarer sig godt stiger medarbejdernes indtjening også. Herudover er medarbejderaktier også et godt værktøj til at fastholde vigtige medarbejderne til virksomheden.​

Medarbejderaktier er et godt værktøj til at give virksomhedens medarbejdere et incitament til at yde en ekstra indsats i arbejdet. Hvis virksomheden klarer sig godt stiger medarbejdernes indtjening også. Herudover er medarbejderaktier også et godt værktøj til at fastholde vigtige medarbejderne til virksomheden.

Denne form for aflønning kan enten ske ved, at medarbejderne tildeles aktier (eller anparter), hvor kursen på aktierne således stiger i takt med virksomhedens succes. Alternativt kan medarbejderne tildeles en ret til at tegne nye - eller købe eksisterende aktier på et senere tidspunkt, men til den pris, som aktierne havde på tidspunktet for tildelingen af retten. Er virksomhedens værdi steget i mellemtiden; er værdien af medarbejdernes tegnings – eller køberet det også.

-​Skal medarbejderne også have medbestemmelse i virksomheden?

Medarbejderaktier kan tildeles med samme rettigheder som virksomhedens øvrige aktier. Dvs. med både de økonomiske rettigheder til en del af virksomhedens overskud, men også forvaltningsmæssige rettigheder som f.eks. stemmeret til generalforsamlingen osv.

Det er også muligt at tildele medarbejderaktier, hvor det kun er de egentlige økonomiske rettigheder, som knytter sig til aktierne.

-​Hvad siger de nye regler?


Med de nye regler, som nu er vedtaget med ikrafttræden 1. juli 2016, genindføres en ordning, som ellers blev lukket ned i 2011. Herefter bliver medarbejderne først beskattet på det tidspunkt, hvor de tildelte medarbejderaktier sælges. Beskatningen sker som aktieindkomst og således med 27% og/eller 42 % alt efter størrelsen af medarbejdernes indtjening.

Medarbejderen opnår derfor en, i skattemæssig henseende, mere lempelig beskatning i forhold til såvel beskatningstidspunktet, som udskydes til salgstidspunktet, men også i forhold til beskatningens størrelse.

Hidtil blev medarbejderne beskattet allerede ved tildelingen af medarbejderaktierne og beskatningen skete som lønindkomst og således med en skatteprocent på op til 56 %. Virksomheden kunne tidligere fradrage værdien af medarbejderaktierne, hvilket ikke kan ske efter de nye regler.

Betingelserne for at anvende de nye regler findes i ligningslovens § 7 P. De væsentligste betingelser er følgende:

·​Arbejdsgiveren og medarbejderen har indgået eksplicit aftale om, at den nye ordning skal finde anvendelse,

·​Købe- og tegningsretter til aktier må maksimalt udgøre en værdi svarende til 10 % af medarbejderens årsløn på det tidspunkt, hvor aftalen indgås,

·​Aktierne skal tildeles af arbejdsgiverselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab,

·​Aktierne skal tildeles i arbejdsgiverselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab, og

·​Medarbejderen må ikke videresælge tildelte købe- og tegningsretter.

Hvis betingelserne i ligningslovens § 7 P ikke er opfyldt, gælder de tidligere regler fortsat, med den for medarbejderne mere byrdefulde beskatning af aktierne, men med mulighed for virksomheden til at fradage for værdien heraf.

Det er derfor vigtigt, at virksomheden sikrer sig, at alle betingelser er opfyldt, hvis man ønsker at bruge de nye regler.

Kontakt os gerne, hvis din virksomhed ønsker yderligere information om aktieløn til medarbejderne. Så sikrer Leoni Advokater, at beslutningen træffes på et oplyst grundlag, og at der så vidt muligt opnås en ordning, som SKAT efterfølgende vil anerkende.

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​