Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Nedsættelse ​af bo - og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Dygtig og engageret advokatsekretær
17-09-2020
Vores to afdelinger for hhv. ejendomshandler og dødsbobehandling ønsker sig en sekretær, der kan dele sin indsats nogenlunde ligeligt mellem de to afdelinger.
Klik her
Ny højesterets dom om nærmeste pårørende - vigtig for alle ugifte samlevende!
12-09-2020
Siden 1. januar 2008 har ugifte samlevende under visse betingelser automatisk kunne blive omfattet af den almindelige standardbegunstigelse ”nærmeste pårørende” forud for afdødes børn. Højesteret har for nyligt afsagt en dom, hvorefter pensions- og forsikringsselskaber ikke uden ejerens aktive medvirken kan overføre de nye regler på de "gamle" ordninger fra før 2008. Ugifte samlevende risikerer derfor, at udbetalingerne fremover sker til afdødes børn, hvis de ikke aktivt ændrer begunstigelsen i deres forsikrings- og pensionsordninger.
Klik her
Fejl og mangler ved boligkøb kan forringe værdien
26-05-2020
Fejl og mangler er en betegnelse, der dækker over forhold eller egenskaber, som gør din bolig mindre værd end det, du er blevet oplyst i forbindelse med købet.
Klik her
Har du købt bolig? Tjekliste til 360 gradertjek
05-05-2020
En ny bolig betyder, at mange ting ændrer sig for dig og din familie – ting, som I måske ikke lige tænker over, og som først bliver synlige og presser sig på, hvis noget ikke går helt efter planen.
Klik her
​Din ægtefælle arver stadig selvom du har indgivet anmodning om separation eller skilsmisse
30-04-2020
Arveretten mellem ægtefæller ophører først, når ægteskabssagen er helt afsluttet, dvs. når der enten er udstedt en bevilling om separation/skilsmisse fra Familieretshuset eller der er afsagt en dom om samme i Familieretten.​ Men hvordan kan I så gøre i den periode?
Klik her
Nye afgørelser fra Højesteret
23-04-2020
Nye afgørelser fra Højesteret afklarer retsstillingen for så vidt angår forældelse, når kun en del af en fordring indbringes for fogedretten Når en sag indbringes for fogedretten, sker det ofte, at kreditor beløbsbegrænser sagen, hvilket vil sige, at sagen indbringes for et mindre beløb end hovedstolen. Denne metode benyttes typisk for at spare retsafgift. Højesteret har netop taget stilling til, hvad denne fremgangsmåde betyder i forhold til afbrydelse af forældelsesfrisen. Tidligere har der været uenighed om, hvorvidt forældelsen afbrydes for hele fordringen, eller kun for den del af fordringen som indbringes.
Klik her
COVID-19 - Kan medarbejdere blive kaldt på arbejde, selvom de er hjemsendt efter lønkompensationsordningen?
22-04-2020
Mange virksomheder benytter sig af lønkompensationsordningen. Men hvad betyder det egentlig, når det fremgår, at medarbejderen ikke må arbejde i lønkompensationsperioden. Må medarbejderen så slet ikke komme på arbejde, selvom der er behov for det nogle dage?
Klik her
Update på kompensationsordningerne
20-04-2020
Her er en update på ændringer/forbedringer af kompensationsordningerne, som blev aftalt i lørdags d. 18. april 2020, kompensationsordningerne er generelt forlænget til og med den 8. juli 2020.
Klik her
COVID-19 og force majeure – men hvad betyder det egentligt?
06-04-2020
Covid-19 - Virkningen af force majeure, herunder om aftaleparter kan kræve deres allerede erlagte ydelse tilbage. I denne tid skrives der meget om force majeure. Mange steder konkluderes det, at Covid-19 restriktioner kan ses som en force majeure-begivenhed, som medfører ansvarsfrihed. Spørgsmålet er dog, hvad dette egentlig betyder?
Klik her
COVID 19 - Erhvervslejer undlader at betale husleje begrundet med Covid-19
30-03-2020
Mange butikker og andre virksomheder er i dag midlertidigt lukkede grundet nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19. En del efter påbud fra regeringen. Dette har medført, at flere lejere ikke mener de skal betale leje.
Klik her
Fejlkøb koster boligkøberne dyrt
27-03-2020
Flere boligkøbere ender med at fortryde hele eller dele af deres boligkøb. Er man ikke opmærksom, kan brug af fortrydelsesretten blive en dyr fornøjelse. Danske BOLIGadvokater oplever, at fortrydelsesret ved boligkøb er et af de mest søgte emner på nettet.
Klik her
Regeringens hjælpepakke vedr. lønkompensation
26-03-2020
Den 14. marts 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere. Den 24. marts 2020 blev lovforslaget herom vedtaget. Den 25. marts 2020 er der åbnet op for, at virksomhederne kan søge om lønkompensation.
Klik her
Erhvervsleje: Nedsættelse af husleje grundet Covid-19, er det muligt?
23-03-2020
COVID-19 medfører stadig flere og flere restriktioner, mange holder sig efter regeringens anbefalinger indendørs, hvilket medfører et fald i omsætning for mange erhvervsdrivende. For at kunne holde forretningen kørende, må det derfor forventes, at mange erhvervslejere vil forsøge at få en aftale i stand med udlejer, hvorefter der gives henstand med huslejen eller nedsættelse af samme for en periode. Der kan også være lejere, der vil forsøge at varsle regulering af lejen til en lavere leje efter erhvervslejelovens regler herom. Denne artikel vil beskrive, hvordan udlejer bør forholde sig i de netop citerede situationer.
Klik her
Kompensationsaftale, pressemøde den 19. marts 2020
19-03-2020
Finansministeren har på et pressemøde den 19. marts 2020 kl. 11.00 fremlagt en aftale mellem Folketingets partier om initiativer til støtte for selvstændige og de virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af konsekvenserne af Covid-19. Pakken indeholder blandt andet også en styrkelse af Rejsegaratifonden.
Klik her
Midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter
19-03-2020
Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som følge af både COVID-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark. Regeringen har allerede aftalt en lønkompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter. Der etableres desuden en ordning for kompensation af selvstændigt erhvervsdrivende, og der er taget en række initiativer med henblik på at styrke virksomhedernes likviditet.
Klik her
Regeringens forslag om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter og midlertidig kompensationsordning for selvstændige
18-03-2020
Finansministeren har på et pressemøde den 18. marts 2020 kl. 12.00 fremlagt nye initiativer til støtte for selvstændige og de virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af konsekvenserne af Covid-19.
Klik her
Lønkompensation Covid-19, trepartsaftale
16-03-2020
Orientering om trepartsaftale mellem staten, FH og DA om midlertidig lønkompensation
Klik her
Regeringen hjælpepakke I, Covid-19
15-03-2020
Regeringen har den 13. marts 2020 fremsat forslag til nogle af de første initiativer, som skal hjælpe virksomhederne i den private sektor igennem den vanskelige situation, som Covid-19 har sat os alle sammen i.
Klik her
Covid-19 og force majeure
14-03-2020
COVID-19 breder sig med hastige skridt. Særligt spørgsmålene om man som ordregiver kan undlade at modtage varer eller ydelser uden at pådrage sig et erstatningsansvar, eller om man som leverandør har ret til ikke at levere sine varer eller ydelser uden at pådrage sig et erstatningsansvar melder sig i erhvervslivet.
Klik her
Leoni Advokater i fuld aktivitet, Covid-19
13-03-2020
Vores medarbejder sidder klar, med små justeringer og tilpasninger til situationen
Klik her
Pas på os og hinanden, Covid-19 forbehold hos Leoni Advokater
12-03-2020
Leoni Advokater følger vi regeringens udmelding og opfordre derfor til at alt kontakt foregår telefonisk eller pr mail
Klik her
Covid-19 arbejdsgruppe
12-03-2020
Hos Leoni Advokater sidder vi klar til at hjælpe alle der måtte have brug for juridisk rådgivning i forbindelse med Covid-19
Klik her
Overblik over regler for brug af e-mail og sms i lejeforhold
24-02-2020
De fleste lejere og udlejere er i dag så vant til at kommunikere med hinanden via mail og sms, at de slet ikke forholder sig til at denne form for digital kommunikation faktisk er lovreguleret i boliglejeforhold.
Klik her
Vidste du, at indholdet af et testamente kan blive forældet?
12-02-2020
I 2008 blev der indført store ændringer af arvelovgivningen. Tvangsarven til børn og ægtefæller blev bl.a.halveret og fordelt imellem dem på en anden måde end hidtil. Der blev indført mulighed for oprettelse af et såkaldt udvidet samlevertestamente og meget mere.
Klik her
Sikring af virksomheden
07-02-2020
Driver du selvstændig virksomhed, er der en særlig anledning til nøje at overveje den økonomiske ordning under samliv eller ægteskab. Det har nemlig stor betydning for din virksomhed og ejerskabet af denne, hvordan du har indrettet dig privat. Det har samtidig stor betydning for din familie, herunder for familiens forsørgelse.
Klik her
Ny portal skal hjælpe virksomheder med at gennemskue hvilke data de må gemme
05-02-2020
​Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed må indsamle og anvende forskellige typer oplysninger (data)? Erhvervsstyrelsen har åbnet en ny portal, hvor man kan finde svar på en række konkrete spørgsmål.
Klik her
Nyhedsbrev fra BOLIGadvokaterne, januar 2020
15-01-2020
Årets første nyhedsbrev hvor I bl.a. kan læse om: forkert oplysning om boligareal, boligskattereformen, pas på faldgrupper i entreprisekontrakter og sælgers ansvarsfraskrivelse
Klik her
Skader i forbindelse med nytår
31-12-2019
Hvordan er du egentligt stillet, hvis der i aften sker skader på din ejendom som følge af nytårsløjer eller vildfarent fyrværkeri?
Klik her
Chargeback - Snyd ved online handel
23-12-2019
hvad gør du, hvis du køber en vare på nettet, og sælger trækker pengene fra din konto uden nogensinde at levere varen? Kan man få sine penge tilbage af banken?
Klik her
Gæstebudskaber
18-12-2019
Det er juletid, og det betyder at familie og venner samles 🎄Men hvordan står du, hvis en gæst kommer til at ødelægge en ting i dit hjem ved et uheld?
Klik her
Går du med en invester i maven? Ny investerfradragslov
31-01-2019
Hvis du går med en løve i maven, som overvejer at placere penge i små og mellemstore virksomheder, er det fra i morgen blevet mere attraktivt med investorfradragsloven.
Klik her
Pas på når du lejer din bolig ud gennem Airbnb
11-09-2018
Hvad skal du være opmærksom på når du lejer din bolig ud via Airbnb og hvordan er du stillet ved skabe på din bolig?
Klik her
Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her
Nyt skilsmissesystem hvor barnet er i fokus
30-03-2018
Den 27. marts 2018 er der indgået en aftale om ét samlet familieretligt system, aftalen fremsættes som et lovforslag i efteråret 2018. Aftalens formål er at danne et system, hvor barnet er i centrum og dets behov mødes undervejs. Systemet skal være gennemskueligt og forudsigeligt for familien.
Klik her
Ny ferielov gør det muligt at bruge optjent ferie samme år
01-02-2018
Folketinget har netop vedtaget en ny ferielov. Fra den 1. september 2020 optjener man ferie hver måned, som allerede kan bruges den efterfølgende måned.
Klik her
Digital kommunikation i boliglejeforhold
31-01-2018
Folketinget har vedtaget en ny lov i december for at fremme digital kommunikation i lejeboligforhold. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2018 og vil få virkning fra denne dato for lejekontrakter, der er indgået herefter.
Klik her
Nyhedsbrev fra BOLIGadvokaterne, januar 2018
24-01-2018
Læs om den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, DinGeo.dk, manglende beboelse af andelsboliger kan føre til tvangssalg og energimærkninger
Klik her
​Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018
05-01-2018
Med den nye ægtefællelov har ægtefæller fået flere muligheder for at aftale en anden deling af deres formuer end lovgivningens udgangspunkt om ligedeling. En sådan aftale skal som hidtil oprettes ved skriftlig ægtepagt, der skal tinglyses.
Klik her
Ønsker I at forebygge familiekonflikter ved dødsfald?
17-10-2017
Flere dokumentarprogrammer i fjernsynet har gennem de seneste år vist hvordan fordeling af arv, pensioner og gruppelivsordninger kan medføre voldsomme konflikter i ellers velfungerende familier.
Klik her
Er du opmærksom på dine fradragsmuligheder?
07-03-2017
​Er du opmærksom på, hvilke fradrag du har ret til?​ For at gøre fradragsmulighederne mere overskuelige, har vi udarbejdet en liste over de mest almindelige fradrag.
Klik her
Fremtidsfuldmagter
08-12-2016
​Folketinget vedtog i juni 2016 en ny lov om en særlig type fuldmagt, der - i modsætning til de hyppigt anvendte generalfuldmagter - ikke træder i kraft så snart de er underskrevet, men først på et senere tidspunkt
Klik her
Håndbog til husbyggere
02-05-2016
Advokat Lars Kaasgaard er medforfatter på en ny håndbog til husbyggere, find den og andre relevante links i nyheden.
Klik her
Kamp for at beskytte boligkøberne
16-02-2016
I snart 16 år har Danske ​BOLIGadvokater​arbejdet for at sikre boligkøberne uafhængig rådgivning og en fair bolighandel.
Klik her
Er dit lejeforhold indrettet efter den nyeste lejelov?
22-07-2015
Den 1. juli 2015 trådte den nye reviderede lejelov i kraft, men mange udlejere har stadig ikke fået deres lejekontrakter indrettet efter de nye regler
Klik her

​Skatteministeriet fremsatte i december 2016 et udkast til et forslag om ændring af gave- og boafgiften. Dette forslag er i marts 2017 blevet fremsat, og forslaget er nu til behandling i Folketinget. 

Gældende ret

I dag skal der efter boafgiftsloven betales bo- eller gaveafgift med 15 % af den samlede arv eller gave, såfremt gaven er modtaget af en nærtstående. Dette gælder dog kun i det omfang, det arvede aktiv eller gaven overstiger bundfradragssatsen i det pågældende indkomstår.

Bundfradraget udgør i 2017 282.600 kr., hvis der er tale om arv. Såfremt der ydes en gave, udgør bundfradraget 62.900 kr., hvis der ikke er tale om svigerbørn. Ydes en gave til svigerbørn, udgør bundfradraget 22.000 kr. i 2017. Betaling af bo- eller gaveafgift med de omtalte 15 % er således først aktuelt, når gaven eller arvens størrelse i det givne indkomstår måtte overstige de nævnte beløb.

Nærtstående er børn, børnebørn, forældre, svigerbørn, stedforældre, bedsteforældre, samt - under visse forudsætninger - plejebørn og samlevere.

Afgiftskravet gælder også ved overdragelse af erhvervsvirksomheder i forbindelse med generationsskifte. Dette har bl.a. medført, at selskaber ikke økonomisk har haft mulighed for at gennemføre et generationsskifte. Det er denne retsstilling, som Folketinget vil ændre med det nye lovforslag. 

Afgiftsmæssige nedsættelse

Forslagets gennemførelse vil indebære, at bo- og gaveafgiften gradvist nedsættes fra de nuværende 15 % til 5 % indtil 2020 ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem. Ved nærtstående forstås fortsat den kreds, som er nævnt ovenfor.

Nedsættelsen sker gradvist ved, at bo- og gaveafgiften nedsættes til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020. Det er ambitionen, at afgiften helt skal bortfalde frem til 2025.

Afgiftsnedsættelsen skal både gælde for overdragelse af selskaber og personligt ejede virksomheder.

Skattemæssig succession som betingelse

Det er kun den reelle overdragelse af erhvervsvirksomheden - og ikke overdragelse af formue -, som afgiften sættes ned for. Derfor er det foreslået, at afgiftsnedsættelsen skal baseres på de gældende successionsregler i skattelovgivningen. Kan der ske succession i forhold til skattelovgivningen, kan der således også gives nedsættelse af afgiften.

Successionsreglerne handler om, at erhververen ikke beskattes ved overdragelsen. I stedet indtræder erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige forhold. Beskatningen sker derfor først, når erhververen senere måtte afstå de overdragne aktiver, og hvor der ikke kan ske succession til et senere led.

Der gælder en række betingelser, førend der kan ske overdragelse med skattemæssig succession. Disse betingelser er overordnet, at de overtagne aktier udgør mindst 1 % af aktie- eller anpartskapitalen, at aktierne ikke er udstedt af et investeringsselskab, at der ikke konstateres tab ved overdragelsen, og at selskabet ikke er en pengetank.

Et selskab betragtes som en pengetank, hvis mindst 50 % af et selskabs eller en virksomheds værdi består af passive formuegoder. Sådanne passive formuegoder kan eksempelvis være indtægter fra udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontrakter eller værdipapirer (aktier, obligationer mv.).

Med lovforslagets eventuelle vedtagelse vil der imidlertid blive gennemført en samtidig skærpelse af pengetanksreglen. Ubebyggede grunde og ejendomsprojekter, som ikke hidtil har været betragtet som udtryk for passiv kapitalanbringelse, vil således fremadrettet indgå i beregningen af, om et selskab kan betragtes som en pengetank i afgiftsmæssig henseende.

Aktiv deltagelse som betingelse

​Derudover er det en betingelse for, at virksomheden kan overdrages til den lavere afgift, at overdrageren har haft virksomheden mindst i et år, ligesom erhververen skal opretholde sit ejerskab i mindst 3 år. Der bliver desuden stillet krav om, at overdragen har deltaget aktivt i virksomhedens drift. Hvis der ikke er tale om et selskab med aktionærer eller anpartshavere (et kapitalselskab), vil det være tilstrækkeligt at arbejde mindst 50 timer om måneden i virksomheden. Hvis det er et kapitalselskab (typisk et aktie- eller anpartsselskab), skal aktionæren eller anpartshaveren have fungeret som medlem af selskabets bestyrelse eller direktion. Disse krav bliver stillet for at sikre et værn imod proformaoverdragelser.

SKATs behandlingstid

En yderligere ændring er, at gaveanmeldelsesbehandlingen hos SKAT højst må vare 6 måneder. Denne periode kan suspenderes, hvis SKAT ikke har de nødvendige oplysninger. Dette er en ændring i forhold til de nuværende regler, hvor fristen på de 6 måneder først løber fra det tidspunkt, hvor SKAT er i besiddelse af alle dokumenter. Dette er begrundet i, at selskabet eller virksomheden ikke skal tvinges til at vente for lang tid, førend der kan gennemføres et generationsskifte.

Værdiansættelsen for afgiftsberegningen

Værdien af virksomheden skal fastsættes til handelsværdien. Hvis der ikke er en objektiv handelsværdi, skal handelsværdien ansættes skønsmæssigt. Hertil vil der kunne findes inspiration i de såkaldte aktie- og goodwillcirkulæreskrivelser.

Ikrafttrædelse

Reglerne vil have virkning fra 1. januar 2016 for bo- og gaveafgiftsreglerne, medens ændringen af pengetanksreglen først får virkning fra og med den 1. april 2017. Dermed vil de begunstigende regler om nedsættelse af afgiftssatsen få virkning med tilbagevirkende kraft. Har den endelige overdragelse fundet sted 1. januar 2016 eller senere, er den dermed omfattet af den lavere afgift, hvis overdragelsens vilkår opfylder betingelserne i den kommende lovgivning. Er overdragelsen gennemført af den erhvervsdrivende i perioden 1. januar 2016 – 1. april 2017, og opfyldte virksomheden betingelserne for ikke at blive betragtet som en pengetank i denne periode, vil de nye begunstigende afgiftsregler kunne finde anvendelse.

VED SPØRGSMÅL ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE Advokat:

Nikolaj W. Tromborg​​​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959