Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Udsigt til mildere domme?​

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her

Udsigt til mildere domme?

Det forventes, at Folketinget snart vedtager nye regler om øget brug af samfundstjeneste i stedet for ubetinget fængselsstraf, og at de nye regler træder i kraft den 1. maj 2015.

Formålet er i højere omfang end nu at bruge samfundstjeneste som alternativ til ubetinget fængsel. Det forventes således, at man i langt videre omfang end nu vil anvende betingede domme med samfundstjeneste i sager vedrørende ”almindelig kriminalitet”, så som simple voldssager efter Straffelovens § 244, færdselslovsovertrædelser og i sager vedrørende berigelseskriminalitet.

Udgangspunktet bør fremover være, at straffe op til 1½ års fængsel kan gøres betingede med Samfundstjeneste.

​​

Man kan dog ikke forvente betinget dom med samfundstjeneste, hvis gerningsmanden tidligere er straffet med betinget eller ubetinget fængsel for ligeartet kriminalitet, så spørgsmålet om ubetinget eller betinget fængsel vil fortsat afhænge af de konkrete omstændigheder, herunder kriminalitetens grovhed, ligesom man ikke på forhånd kan udelukke, at man kan få en ny dom med betinget fængsel, selvom man tidligere er straffet med betinget fængsel for ligeartet kriminalitet.

Der lægges således op til en dramatisk ændring i retspraksis vedrørende strafudmålingen indenfor navnlig simple voldssager, berigelseskriminalitet og grovere færdselslovsovertrædelser.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores forsvarsadvokater

Lars Thousig, Stina Borup, Anne-Mette Larsen Rahbek eller Mira Jensen.​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​