Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Hvilke butikker har ret til at holde åbent på helligdage?

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her

Hvornår skal butikker holde lukket i følge lukkeloven?

Påsken består af en masse helligdage, skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag. På disse helligdage er der regler for, hvorvidt butikkerne må have åbent eller ej. Det er lukkeloven, der regulerer, om butikkerne må have åbent, eller skal holdes lukket i påskens helligdage. Reglerne i lukkeloven gælder for alle detailbutikker og ikke for salg af tjenesteydelser.

Hovedreglen er, at butikker ikke må holde åbent på helligdage, som skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2.påskedag. 

Alle andre dage på året må butikker have åbent. 

Er der mulighed for at holde åbent på lukkedage og helligdage?

​Der er dog flere muligheder for, at butikker kan holde åbent i de kommende helligdage, hvis de kan henføres under en af de nedenstående forhold.

Det er muligt at få en dispensation til at holde åbent i påskedagene, hvis kommunalbestyrelsen indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der skal være åbent på grund af et offentligt arrangement.

Forbuddet mod at have åbent på helligedage gælder ikke for en række særlige varer. Disse varer er listet nedenfor:

 1. Brændsel.
 2. Motorkøretøjer, traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner, skibe og luftfartøjer samt brændstof og tilbehør hertil.
 3. Lystbåde og tilbehør hertil, campingvogne, telte og andet lejrudstyr.
 4. Planter, blomster, kranse og tilbehør hertil samt havebrugsvarer.
 5. Husdyr.
 6. Løsøre, der afhændes ved tvangsauktion eller er indleveret fra et bo og afhændes ved frivillig offentlig auktion.
 7. Brugte genstande, der sælges fra en butik, hvis indehaver har bevilling til handel med brugte genstande, jf. lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed.
 8. Brød, mejeriprodukter og aviser.
 9. Fødevarer og husflidsprodukter, der sælges ved torvehandel.

​Derudover gælder forbuddet ikke visse butikker, som følgende:

 1. Butikker i udstillingslokaler, forlystelseshaver, dyreparker og lign.
 2. Serviceanlæg beliggende på motorvejsnettet.
 3. Butikker beliggende i passagerskibe, fly og tog til betjening af de rejsende.
 4. Butikker beliggende i lufthavne, hvorved forstås butikker i samme bygning som lufthavnens egne faciliteter til betjening af de rejsende.
 5. Butikker beliggende på lejrpladser for den tid af året, hvor lejrpladsen er åben for lejrgæster.
 6. Butikker beliggende i jernbanestationer og rutebilstationer, hvorved forstås butikker i samme bygning som stationens egne faciliteter til betjening af de rejsende. Omsætningen må dog ikke overstige den i henhold til §5, stk. 1, jf. stk. 8, fastsatte beløbsgrænse.
 7. Bagerbutikker.
 8. Byggemarkeder.
 9. Butikker, hvis omsætning hovedsagelig stammer fra salg af udvalgsvarer, der hører til hus og have. Den enkelte butiks samlede omsætning må dog ikke overstige den fastsatte beløbsgrænse i §5, stk. 1.
 10. Markeder, udstillinger, messer, dyrskuer, homeparties og lign.

Har omsætningen betydning for lukkeloven?

Foruden de tidligere nævnte undtagelser, er der en undtagelse til lukkeperioden, hvis en butik har realiseret en omsætning for seneste regnskabsperiode, som ikke overstiger 33,9 mio. kr. inkl. moms. Er dette tilfældet, kan butikken indsende en erklæring til Erhvervsstyrelsen, hvor det bevises, at regnskabet ikke oversteg 33,9 mio. Herefter skal erklæringen godkendes af Erhvervsstyrelsen, og når denne er godkendt, kan man holde åbent de dage, som normalt er lukkedage efter loven. 

Erklæringen skal være underskrevet af en godkendt revisor. Er omsætningen i regnskabsperioden under 14,6 mio., er butikkerne ikke omfattet af indsendelseskravet, og skal derfor ikke sende en erklæring til Erhvervsstyrelsen for at holde åbent. Butikkerne skal dog altid kunne bevise, at de i det seneste regnskabsår har haft en omsætning under 14,6 mio.

Er butikken beliggende i et landområde kan Erhvervsstyrelsen tillade, at disse butikker holder åbent de almindelige lukkedage.

På baggrund af ovenståene undtagelser, er der nogle butikker, som kan holde åbent på helligdagene, selvom man som hovedregel ikke må holde åbent.

Kan man straffes for at overtræde lukkeloven?

Holder butikker åbent på lukkedage, selvom de ikke er omfattet af en af undtagelserne, straffes butikken med en bøde. Bøden bliver udmålt efter, hvilken tilsigtet økonomisk fordel, man har opnået ved at holde åbent. 

Ønsker du at vide mere om Leoni Advokater?

Leoni Advokater er et fuldt integreret advokatfirma med pt. 41 medarbejdere, heraf 18 jurister i Viborg og Holstebro. For at give den optimale rådgivning, har vi fordelt os i specialgrupper med stor samlet viden og erfaring inden for de enkelte retsområder.

Dette betyder, at hver medarbejder har det fornødne faglige overskud til at tænke innovativt og give dig professionel sparring.

Vi rådgiver inden for alle grene af erhvervslivet, offentlige myndigheder og privatlivets forhold.

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​