Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

E-mail: post@leoniadvokater.dk     Ring til os: 8662 0600

​Hvad kan et erhvervslejemål benyttes til?

Hovedreglen for anvendelsen af et erhvervslejemål er, at lejer kun kan anvende lejemålet til det formål, som er aftalt ved lejemålets indgåelse. Dette bestemmes i lejelovens § 34. Det vil derfor fremgå af lejekontrakten, hvad lejemålet må benyttes til.

Udformning af formålsbestemmelsen i lejekontrakten

Det er vigtigt at være specifik i forhold til formålet med lejemålet, så der er enighed mellem lejer og udlejer om, hvad lejemålet må bruges til. Dette er f.eks. begrundet i, at det er nødvendigt for udlejer at tegne forsikring,  når lejemålet udlejes. Det anbefales at anvende svage vendinger i lejekontraktens formålsbestemmelse. 

Formålsbestemmelsen skal udformes i et præcist sprog, hvorfor det ikke anbefales at anvende begreber som fx eller lignende, da de kan fortolkes meget bredt. Det er en god idé at udarbejde en udtømmende liste over anvendelsesmulighederne for lejemålet.

Ønsker man senere at ændre formålet med lejemålet, kan dette ske med udlejers samtykke. Får man ikke et samtykke fra udlejer, kan man risikere, at blive opsagt af udlejeren efter forudgående advarsler.

Berettigede forventninger fra lejers side, kan udvide formålet

Som udlejer skal man være opmærksom på, at man kan blive forpligtet ved passivitet, hvis man ikke griber ind overfor forkert benyttelse af lejemålet. Hertil hvis lejer får berettiget forventninger, som udlejer ikke påtaler.

Dette viste sig i en dom fra Landsretten, hvor en lejer havde lejet et lejemål, hvoraf det fremgik, at lejemålet måtte anvendes til ”frugt, grønt og delikatesse”. Lejeren solgte dog også øl, sodavand og cigaretter fra lejemålet. 

På baggrund af dette ønskede udlejer at ophæve lejemålet. 

Domstolen lagde til grund, at der allerede inden lejeren havde overtaget lejemålet, var placeret et skilt uden for lejemålet, der oplyste, at det var muligt at købe kolonialvare (herunder cigaretter) i lejemålet. 

På baggrund af denne skiltning vurderede domstolen, at lejeren forventede, at han kunne sælge de varer som allerede fremgik af det tidligere skilt. Hertil havde udlejeren ikke forhindret den tidligere lejer i at sælge øl, hvorfor den nye lejer måtte antage, at kunne gøre det samme. Domstolen nåede frem til, at der ikke forelå retsstridig anvendelse af lejemålet, hvorfor der ikke kunne ske ophævelse.

Som udlejer er det vigtigt, at der ikke gives lejer en forventning om, at lejemålet kan benyttes til andre formål end de som fremgår af lejekontrakten. Ovenstående eksempel viste at et skilt der aldrig var blevet fjerne samt den tidligere anvendelse af lejemålet, fik betydning for fortolkningen af lejemålets anvendelse.

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg​

Nørregade 27, 1. 

7500 Holstebro

   Telefon: 8662 0600​

   Fax: 8662 0649

​   Mail: post@leoniadvokater.dk

​Åbningstider

Mandag-torsdag​

8-16​

Fredag

8-15

Leoni Advokater støtter​