Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

regler for Forbrugerkøb på internettet

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Forbrugerkøb på nettet

​De fleste handler på nettet, men er du klar over dine rettigheder, når du gør det? Hvor lang en fortrydelsesret har du, og hvor meget kan du kræve af den du handler med?

Grundlæggende er handlende på nettet godt beskyttet. Ud over de almindelige regler i købeloven, er der i 2004 foretaget flere initiativer til at sikre forbrugeren på nettet.

Uanmodet henvendelse

Hvis et forretningssted henvender sig til dig uanmeldt, altså uden du på noget tidspunkt har samtykket til dette, er det imod loven. Dog med få undtagelser om salg af bøger, forsikringer og avis abonnementer.

Fremsendes en vare, som man ikke selv har bestilt, kan denne beholdes vederlagsfrit. Det samme gælder, hvis der bliver udført en tjenesteydelse uden man har samtykket til dette, så er man ikke forpligtet til at betale.

​Det er dog vigtigt, at man er sikker på, at man ikke igennem en konkurrence eller andet på nettet, har godkendt, at disse selskaber må fremsende en genstand, som en betingelse for, at deltage i deres konkurrence. Derfor er det altid vigtigt at skimme handelsbetingelserne igennem, da det skal fremgå tydeligt i disse, hvis dine oplysninger bliver givet videre.

Oplysningspligten

Sælgeren du køber genstanden eller ydelsen af på nettet, har en del forpligtelser efter bekendtgørelsen fra 2004. Sælgeren skal fx ved aftalens indgåelse oplyse om:

 • ·varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber og omfang,
 • ·de fysiske oplysninger på sælgeren,
 • ·prisen på varen eller udregningsmetoden på varen, vilkår ved betalingen,
 • ·fortrydelsesretten og anvendelsen af denne og tilbage sendelses omkostninger.

Købelovens mangelregler kan altid finde anvendelse, hvilket betyder, at hvis der foreligger en mangel ved genstanden kan den sendes tilbage og blive erstattet af et tilsvarende produkt, hvis dette ikke er for omkostningsfuldt for sælgeren. Kommer den ønskede genstand heller ikke til tiden, vil der også være mulighed for at træde tilbage fra købet, hvis det bliver en væsentlig forsinkelse.

Alle oplysningerne sælgeren skal give skal være på dansk, medmindre man har samtykket til andet.

Hvis forbrugeren ikke er blevet oplyst om andre omkostninger eller udgifter ved købet af genstanden, er forbrugeren ikke forpligtet til at betale disse.

Aftalen skal klart og tydeligt fremgå på det sted, hvor bestillingen afgives. Derudover skal sælger i tydeligt og fremhævet form, og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling gøre forbrugeren opmærksom på de enkelte oplysninger i aftalen.

Oplysningerne skal også være tydeligt fremhævet i en særlig formular, aftaledokument eller faktura.

Fortrydelsesretten

Forbrugerkøb på nettet er fjernsalg, og derfor har man 14 dages fortrydelsesret. Dette gælder i Danmark og i EU. De 14 dage løber fra, at man har modtaget varen. Fortrydelsesretten skal tydeligt fremgå ved købet og i ordrebekræftelsen ved købet. Hvis dette ikke sker, kan fortrydelsesretsfristen blive forlænget til 1 år og 14 dage, denne afbrydes kun af, at virksomheden gør dig opmærksom på den 14 dages fortrydelsesfrist. Når du bliver gjort opmærksom på fortrydelsesfristen, vil de 14 dages frist løbe derfra.

Hvilken stand kan man returnere en vare i?

Det er ikke alle varer du kan fortryde, hvis du har ødelagt plomberingen på dvd’er eller software, hvis noget er specialfremstillet eller ved køb af flybilletter osv. Vil det ikke være muligt at bytte varen. Dette skal dog også fremgå af de oplysninger som sælger skal opgive.

Du har IKKE fortrydelsesret, når du indgår aftaler om:

 • Varer der er specielt fremstillet til dig - såkaldt bestillingskøb
 • Varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud. Det kan fx være logi, forplejning, billeje og anden transport og billetter til kulturtilbud, når der er aftalt en dag eller en periode
 • Levering af mad, drikke og andet til husholdningens løbende forbrug
 • Køb og leje af fast ejendom
 • Timeshare og lignende ferieprodukter
 • Opførelse af bygninger
 • Spil med pengeindsats
 • Aviser og tidsskrifter – dog har du fortrydelsesret, når du tegner et abonnement
 • Pakkerejser, der er dækket af lov om pakkerejser
 • Varer, der bliver uløseligt blandet sammen, fx fyringsolie

Før bekendtgørelsen i 2004, skulle man levere genstanden tilbage, så den fremstod som ny. Man måtte som i en almindelig butik gerne prøve tøjet, om det passede, åbne bogen for at se, om den var på dansk eller andre almindelig undersøgelser, man også ville lave i en butik. Dette vil ikke medføre et nedslag i tilbagebetalingen. I bekendtgørelsen er det bestemt, at man ikke mister fortrydelsesretten, hvis varen er brugt eller ødelagt. Der bestemmes, at virksomheden skal fratrække værdiforringelsen i prisen. Dette er en forbedring af rettighederne for forbrugeren, der før ikke ville kunne returnere en brugt vare.

​Ulempen ved dette er, at ved tilbagesendelse står køber for risikoen for varen, så forsvinder den eller går den til grunde ved tilbagesendelsen til sælger, skal køber betale dette, også selvom køber ikke selv har ødelagt genstanden.

Tidsfrist

Genstanden skal sendes tilbage 14 dage efter modtagelsen, og derefter vil man modtage pengene 14 dage efter sælger har modtaget genstanden.

Hvis man ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal man afgive en utvetydig erklæring til sælgeren, det er op til køber at bevise, at man har sendt erklæringen afsted. Denne skal helst forsendes hurtigst muligt, og i hvert fald inden de 14 dage. Før 2004 var det nok at sende genstanden tilbage, nu skal man indgive den utvetydige erklæring om, at man vil fortryde købet og derfor sender varen retur.

Man afholder selv betalingen for returforsendelsen, medmindre andet er aftalt med sælger.

Levering

Hvis det ikke fremgår af aftalen, hvornår der skal ske levering, skal dette ske uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter aftalens indgåelse.

Hvis forsinkelsens sker på en vare, der skulle bruges til en bestemt begivenhed fx julegave eller dåbsgave og sælger er klar over denne begivenhed, vil købet kunne hæves straks ved den mindste overskridelse af datoen for leveringen og man ville kunne kræve sine penge tilbage.

Hvis sælger siger, at han ikke vil levere, kan man også hæve købet straks.

Hvis man ikke har modtaget genstanden inden fristen, skal man dog som hovedregel skrive en rykker til sælger med en frist for, hvornår man vil have genstanden senest, hvis denne frist ikke bliver overholdt, vil man kunne hæve aftalen og kræve sine penge tilbage.

Yderligere betalinger

Man kan kun komme til at betale for hovedydelsen, medmindre man selv samtykker til at betale for mere end dette. Skulle man have betalt noget, der ikke er hovedydelsen eller aftalt, så kan dette ekstra betalt tilbage.

Klagemuligheder

Klage over varer eller tjenesteydelser købt på nettet starter via den offentlige forbrugerportal forbrug.dk, her følger du fremgangsmåden på hjemmesiden. Herefter bliver du guidet videre til Center for Klageløsning eller et ankenævn, dette koster 100 kr. Hvis der ikke igennem mægling kan blive fundet en løsning, går sagen videre til forbrugerklagenævnet mod et gebyr på 400 kr. 

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​