Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

regler for Forbrugerkøb på internettet

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Dygtig og engageret advokatsekretær
17-09-2020
Vores to afdelinger for hhv. ejendomshandler og dødsbobehandling ønsker sig en sekretær, der kan dele sin indsats nogenlunde ligeligt mellem de to afdelinger.
Klik her
Ny højesterets dom om nærmeste pårørende - vigtig for alle ugifte samlevende!
12-09-2020
Pr. 1.januar 2008 blev der indført en lovændring, der indebar, at ugifte samlevende under visse betingelser automatisk kan blive omfattet af den almindelige standardbegunstigelse ”nærmeste pårørende”.
Klik her
Fejl og mangler ved boligkøb kan forringe værdien
26-05-2020
Fejl og mangler er en betegnelse, der dækker over forhold eller egenskaber, som gør din bolig mindre værd end det, du er blevet oplyst i forbindelse med købet.
Klik her
Har du købt bolig? Tjekliste til 360 gradertjek
05-05-2020
En ny bolig betyder, at mange ting ændrer sig for dig og din familie – ting, som I måske ikke lige tænker over, og som først bliver synlige og presser sig på, hvis noget ikke går helt efter planen.
Klik her
​Din ægtefælle arver stadig selvom du har indgivet anmodning om separation eller skilsmisse
30-04-2020
Arveretten mellem ægtefæller ophører først, når ægteskabssagen er helt afsluttet, dvs. når der enten er udstedt en bevilling om separation/skilsmisse fra Familieretshuset eller der er afsagt en dom om samme i Familieretten.​ Men hvordan kan I så gøre i den periode?
Klik her
Nye afgørelser fra Højesteret
23-04-2020
Nye afgørelser fra Højesteret afklarer retsstillingen for så vidt angår forældelse, når kun en del af en fordring indbringes for fogedretten Når en sag indbringes for fogedretten, sker det ofte, at kreditor beløbsbegrænser sagen, hvilket vil sige, at sagen indbringes for et mindre beløb end hovedstolen. Denne metode benyttes typisk for at spare retsafgift. Højesteret har netop taget stilling til, hvad denne fremgangsmåde betyder i forhold til afbrydelse af forældelsesfrisen. Tidligere har der været uenighed om, hvorvidt forældelsen afbrydes for hele fordringen, eller kun for den del af fordringen som indbringes.
Klik her
COVID-19 - Kan medarbejdere blive kaldt på arbejde, selvom de er hjemsendt efter lønkompensationsordningen?
22-04-2020
Mange virksomheder benytter sig af lønkompensationsordningen. Men hvad betyder det egentlig, når det fremgår, at medarbejderen ikke må arbejde i lønkompensationsperioden. Må medarbejderen så slet ikke komme på arbejde, selvom der er behov for det nogle dage?
Klik her
Update på kompensationsordningerne
20-04-2020
Her er en update på ændringer/forbedringer af kompensationsordningerne, som blev aftalt i lørdags d. 18. april 2020, kompensationsordningerne er generelt forlænget til og med den 8. juli 2020.
Klik her
COVID-19 og force majeure – men hvad betyder det egentligt?
06-04-2020
Covid-19 - Virkningen af force majeure, herunder om aftaleparter kan kræve deres allerede erlagte ydelse tilbage. I denne tid skrives der meget om force majeure. Mange steder konkluderes det, at Covid-19 restriktioner kan ses som en force majeure-begivenhed, som medfører ansvarsfrihed. Spørgsmålet er dog, hvad dette egentlig betyder?
Klik her
COVID 19 - Erhvervslejer undlader at betale husleje begrundet med Covid-19
30-03-2020
Mange butikker og andre virksomheder er i dag midlertidigt lukkede grundet nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19. En del efter påbud fra regeringen. Dette har medført, at flere lejere ikke mener de skal betale leje.
Klik her
Fejlkøb koster boligkøberne dyrt
27-03-2020
Flere boligkøbere ender med at fortryde hele eller dele af deres boligkøb. Er man ikke opmærksom, kan brug af fortrydelsesretten blive en dyr fornøjelse. Danske BOLIGadvokater oplever, at fortrydelsesret ved boligkøb er et af de mest søgte emner på nettet.
Klik her
Regeringens hjælpepakke vedr. lønkompensation
26-03-2020
Den 14. marts 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere. Den 24. marts 2020 blev lovforslaget herom vedtaget. Den 25. marts 2020 er der åbnet op for, at virksomhederne kan søge om lønkompensation.
Klik her
Erhvervsleje: Nedsættelse af husleje grundet Covid-19, er det muligt?
23-03-2020
COVID-19 medfører stadig flere og flere restriktioner, mange holder sig efter regeringens anbefalinger indendørs, hvilket medfører et fald i omsætning for mange erhvervsdrivende. For at kunne holde forretningen kørende, må det derfor forventes, at mange erhvervslejere vil forsøge at få en aftale i stand med udlejer, hvorefter der gives henstand med huslejen eller nedsættelse af samme for en periode. Der kan også være lejere, der vil forsøge at varsle regulering af lejen til en lavere leje efter erhvervslejelovens regler herom. Denne artikel vil beskrive, hvordan udlejer bør forholde sig i de netop citerede situationer.
Klik her
Kompensationsaftale, pressemøde den 19. marts 2020
19-03-2020
Finansministeren har på et pressemøde den 19. marts 2020 kl. 11.00 fremlagt en aftale mellem Folketingets partier om initiativer til støtte for selvstændige og de virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af konsekvenserne af Covid-19. Pakken indeholder blandt andet også en styrkelse af Rejsegaratifonden.
Klik her
Midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter
19-03-2020
Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som følge af både COVID-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark. Regeringen har allerede aftalt en lønkompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter. Der etableres desuden en ordning for kompensation af selvstændigt erhvervsdrivende, og der er taget en række initiativer med henblik på at styrke virksomhedernes likviditet.
Klik her
Regeringens forslag om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter og midlertidig kompensationsordning for selvstændige
18-03-2020
Finansministeren har på et pressemøde den 18. marts 2020 kl. 12.00 fremlagt nye initiativer til støtte for selvstændige og de virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af konsekvenserne af Covid-19.
Klik her
Lønkompensation Covid-19, trepartsaftale
16-03-2020
Orientering om trepartsaftale mellem staten, FH og DA om midlertidig lønkompensation
Klik her
Regeringen hjælpepakke I, Covid-19
15-03-2020
Regeringen har den 13. marts 2020 fremsat forslag til nogle af de første initiativer, som skal hjælpe virksomhederne i den private sektor igennem den vanskelige situation, som Covid-19 har sat os alle sammen i.
Klik her
Covid-19 og force majeure
14-03-2020
COVID-19 breder sig med hastige skridt. Særligt spørgsmålene om man som ordregiver kan undlade at modtage varer eller ydelser uden at pådrage sig et erstatningsansvar, eller om man som leverandør har ret til ikke at levere sine varer eller ydelser uden at pådrage sig et erstatningsansvar melder sig i erhvervslivet.
Klik her
Leoni Advokater i fuld aktivitet, Covid-19
13-03-2020
Vores medarbejder sidder klar, med små justeringer og tilpasninger til situationen
Klik her
Pas på os og hinanden, Covid-19 forbehold hos Leoni Advokater
12-03-2020
Leoni Advokater følger vi regeringens udmelding og opfordre derfor til at alt kontakt foregår telefonisk eller pr mail
Klik her
Covid-19 arbejdsgruppe
12-03-2020
Hos Leoni Advokater sidder vi klar til at hjælpe alle der måtte have brug for juridisk rådgivning i forbindelse med Covid-19
Klik her
Overblik over regler for brug af e-mail og sms i lejeforhold
24-02-2020
De fleste lejere og udlejere er i dag så vant til at kommunikere med hinanden via mail og sms, at de slet ikke forholder sig til at denne form for digital kommunikation faktisk er lovreguleret i boliglejeforhold.
Klik her
Vidste du, at indholdet af et testamente kan blive forældet?
12-02-2020
I 2008 blev der indført store ændringer af arvelovgivningen. Tvangsarven til børn og ægtefæller blev bl.a.halveret og fordelt imellem dem på en anden måde end hidtil. Der blev indført mulighed for oprettelse af et såkaldt udvidet samlevertestamente og meget mere.
Klik her
Sikring af virksomheden
07-02-2020
Driver du selvstændig virksomhed, er der en særlig anledning til nøje at overveje den økonomiske ordning under samliv eller ægteskab. Det har nemlig stor betydning for din virksomhed og ejerskabet af denne, hvordan du har indrettet dig privat. Det har samtidig stor betydning for din familie, herunder for familiens forsørgelse.
Klik her
Ny portal skal hjælpe virksomheder med at gennemskue hvilke data de må gemme
05-02-2020
​Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed må indsamle og anvende forskellige typer oplysninger (data)? Erhvervsstyrelsen har åbnet en ny portal, hvor man kan finde svar på en række konkrete spørgsmål.
Klik her
Nyhedsbrev fra BOLIGadvokaterne, januar 2020
15-01-2020
Årets første nyhedsbrev hvor I bl.a. kan læse om: forkert oplysning om boligareal, boligskattereformen, pas på faldgrupper i entreprisekontrakter og sælgers ansvarsfraskrivelse
Klik her
Skader i forbindelse med nytår
31-12-2019
Hvordan er du egentligt stillet, hvis der i aften sker skader på din ejendom som følge af nytårsløjer eller vildfarent fyrværkeri?
Klik her
Chargeback - Snyd ved online handel
23-12-2019
hvad gør du, hvis du køber en vare på nettet, og sælger trækker pengene fra din konto uden nogensinde at levere varen? Kan man få sine penge tilbage af banken?
Klik her
Gæstebudskaber
18-12-2019
Det er juletid, og det betyder at familie og venner samles 🎄Men hvordan står du, hvis en gæst kommer til at ødelægge en ting i dit hjem ved et uheld?
Klik her
Går du med en invester i maven? Ny investerfradragslov
31-01-2019
Hvis du går med en løve i maven, som overvejer at placere penge i små og mellemstore virksomheder, er det fra i morgen blevet mere attraktivt med investorfradragsloven.
Klik her
Pas på når du lejer din bolig ud gennem Airbnb
11-09-2018
Hvad skal du være opmærksom på når du lejer din bolig ud via Airbnb og hvordan er du stillet ved skabe på din bolig?
Klik her
Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her
Nyt skilsmissesystem hvor barnet er i fokus
30-03-2018
Den 27. marts 2018 er der indgået en aftale om ét samlet familieretligt system, aftalen fremsættes som et lovforslag i efteråret 2018. Aftalens formål er at danne et system, hvor barnet er i centrum og dets behov mødes undervejs. Systemet skal være gennemskueligt og forudsigeligt for familien.
Klik her
Ny ferielov gør det muligt at bruge optjent ferie samme år
01-02-2018
Folketinget har netop vedtaget en ny ferielov. Fra den 1. september 2020 optjener man ferie hver måned, som allerede kan bruges den efterfølgende måned.
Klik her
Digital kommunikation i boliglejeforhold
31-01-2018
Folketinget har vedtaget en ny lov i december for at fremme digital kommunikation i lejeboligforhold. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2018 og vil få virkning fra denne dato for lejekontrakter, der er indgået herefter.
Klik her
Nyhedsbrev fra BOLIGadvokaterne, januar 2018
24-01-2018
Læs om den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, DinGeo.dk, manglende beboelse af andelsboliger kan føre til tvangssalg og energimærkninger
Klik her
​Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018
05-01-2018
Med den nye ægtefællelov har ægtefæller fået flere muligheder for at aftale en anden deling af deres formuer end lovgivningens udgangspunkt om ligedeling. En sådan aftale skal som hidtil oprettes ved skriftlig ægtepagt, der skal tinglyses.
Klik her
Ønsker I at forebygge familiekonflikter ved dødsfald?
17-10-2017
Flere dokumentarprogrammer i fjernsynet har gennem de seneste år vist hvordan fordeling af arv, pensioner og gruppelivsordninger kan medføre voldsomme konflikter i ellers velfungerende familier.
Klik her
Er du opmærksom på dine fradragsmuligheder?
07-03-2017
​Er du opmærksom på, hvilke fradrag du har ret til?​ For at gøre fradragsmulighederne mere overskuelige, har vi udarbejdet en liste over de mest almindelige fradrag.
Klik her
Fremtidsfuldmagter
08-12-2016
​Folketinget vedtog i juni 2016 en ny lov om en særlig type fuldmagt, der - i modsætning til de hyppigt anvendte generalfuldmagter - ikke træder i kraft så snart de er underskrevet, men først på et senere tidspunkt
Klik her
Håndbog til husbyggere
02-05-2016
Advokat Lars Kaasgaard er medforfatter på en ny håndbog til husbyggere, find den og andre relevante links i nyheden.
Klik her
Kamp for at beskytte boligkøberne
16-02-2016
I snart 16 år har Danske ​BOLIGadvokater​arbejdet for at sikre boligkøberne uafhængig rådgivning og en fair bolighandel.
Klik her
Er dit lejeforhold indrettet efter den nyeste lejelov?
22-07-2015
Den 1. juli 2015 trådte den nye reviderede lejelov i kraft, men mange udlejere har stadig ikke fået deres lejekontrakter indrettet efter de nye regler
Klik her

Forbrugerkøb på nettet

​De fleste handler på nettet, men er du klar over dine rettigheder, når du gør det? Hvor lang en fortrydelsesret har du, og hvor meget kan du kræve af den du handler med?

Grundlæggende er handlende på nettet godt beskyttet. Ud over de almindelige regler i købeloven, er der i 2004 foretaget flere initiativer til at sikre forbrugeren på nettet.

Uanmodet henvendelse

Hvis et forretningssted henvender sig til dig uanmeldt, altså uden du på noget tidspunkt har samtykket til dette, er det imod loven. Dog med få undtagelser om salg af bøger, forsikringer og avis abonnementer.

Fremsendes en vare, som man ikke selv har bestilt, kan denne beholdes vederlagsfrit. Det samme gælder, hvis der bliver udført en tjenesteydelse uden man har samtykket til dette, så er man ikke forpligtet til at betale.

​Det er dog vigtigt, at man er sikker på, at man ikke igennem en konkurrence eller andet på nettet, har godkendt, at disse selskaber må fremsende en genstand, som en betingelse for, at deltage i deres konkurrence. Derfor er det altid vigtigt at skimme handelsbetingelserne igennem, da det skal fremgå tydeligt i disse, hvis dine oplysninger bliver givet videre.

Oplysningspligten

Sælgeren du køber genstanden eller ydelsen af på nettet, har en del forpligtelser efter bekendtgørelsen fra 2004. Sælgeren skal fx ved aftalens indgåelse oplyse om:

 • ·varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber og omfang,
 • ·de fysiske oplysninger på sælgeren,
 • ·prisen på varen eller udregningsmetoden på varen, vilkår ved betalingen,
 • ·fortrydelsesretten og anvendelsen af denne og tilbage sendelses omkostninger.

Købelovens mangelregler kan altid finde anvendelse, hvilket betyder, at hvis der foreligger en mangel ved genstanden kan den sendes tilbage og blive erstattet af et tilsvarende produkt, hvis dette ikke er for omkostningsfuldt for sælgeren. Kommer den ønskede genstand heller ikke til tiden, vil der også være mulighed for at træde tilbage fra købet, hvis det bliver en væsentlig forsinkelse.

Alle oplysningerne sælgeren skal give skal være på dansk, medmindre man har samtykket til andet.

Hvis forbrugeren ikke er blevet oplyst om andre omkostninger eller udgifter ved købet af genstanden, er forbrugeren ikke forpligtet til at betale disse.

Aftalen skal klart og tydeligt fremgå på det sted, hvor bestillingen afgives. Derudover skal sælger i tydeligt og fremhævet form, og umiddelbart før forbrugeren afgiver sin bestilling gøre forbrugeren opmærksom på de enkelte oplysninger i aftalen.

Oplysningerne skal også være tydeligt fremhævet i en særlig formular, aftaledokument eller faktura.

Fortrydelsesretten

Forbrugerkøb på nettet er fjernsalg, og derfor har man 14 dages fortrydelsesret. Dette gælder i Danmark og i EU. De 14 dage løber fra, at man har modtaget varen. Fortrydelsesretten skal tydeligt fremgå ved købet og i ordrebekræftelsen ved købet. Hvis dette ikke sker, kan fortrydelsesretsfristen blive forlænget til 1 år og 14 dage, denne afbrydes kun af, at virksomheden gør dig opmærksom på den 14 dages fortrydelsesfrist. Når du bliver gjort opmærksom på fortrydelsesfristen, vil de 14 dages frist løbe derfra.

Hvilken stand kan man returnere en vare i?

Det er ikke alle varer du kan fortryde, hvis du har ødelagt plomberingen på dvd’er eller software, hvis noget er specialfremstillet eller ved køb af flybilletter osv. Vil det ikke være muligt at bytte varen. Dette skal dog også fremgå af de oplysninger som sælger skal opgive.

Du har IKKE fortrydelsesret, når du indgår aftaler om:

 • Varer der er specielt fremstillet til dig - såkaldt bestillingskøb
 • Varer og ydelser i forbindelse med fritids- og kulturtilbud. Det kan fx være logi, forplejning, billeje og anden transport og billetter til kulturtilbud, når der er aftalt en dag eller en periode
 • Levering af mad, drikke og andet til husholdningens løbende forbrug
 • Køb og leje af fast ejendom
 • Timeshare og lignende ferieprodukter
 • Opførelse af bygninger
 • Spil med pengeindsats
 • Aviser og tidsskrifter – dog har du fortrydelsesret, når du tegner et abonnement
 • Pakkerejser, der er dækket af lov om pakkerejser
 • Varer, der bliver uløseligt blandet sammen, fx fyringsolie

Før bekendtgørelsen i 2004, skulle man levere genstanden tilbage, så den fremstod som ny. Man måtte som i en almindelig butik gerne prøve tøjet, om det passede, åbne bogen for at se, om den var på dansk eller andre almindelig undersøgelser, man også ville lave i en butik. Dette vil ikke medføre et nedslag i tilbagebetalingen. I bekendtgørelsen er det bestemt, at man ikke mister fortrydelsesretten, hvis varen er brugt eller ødelagt. Der bestemmes, at virksomheden skal fratrække værdiforringelsen i prisen. Dette er en forbedring af rettighederne for forbrugeren, der før ikke ville kunne returnere en brugt vare.

​Ulempen ved dette er, at ved tilbagesendelse står køber for risikoen for varen, så forsvinder den eller går den til grunde ved tilbagesendelsen til sælger, skal køber betale dette, også selvom køber ikke selv har ødelagt genstanden.

Tidsfrist

Genstanden skal sendes tilbage 14 dage efter modtagelsen, og derefter vil man modtage pengene 14 dage efter sælger har modtaget genstanden.

Hvis man ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal man afgive en utvetydig erklæring til sælgeren, det er op til køber at bevise, at man har sendt erklæringen afsted. Denne skal helst forsendes hurtigst muligt, og i hvert fald inden de 14 dage. Før 2004 var det nok at sende genstanden tilbage, nu skal man indgive den utvetydige erklæring om, at man vil fortryde købet og derfor sender varen retur.

Man afholder selv betalingen for returforsendelsen, medmindre andet er aftalt med sælger.

Levering

Hvis det ikke fremgår af aftalen, hvornår der skal ske levering, skal dette ske uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter aftalens indgåelse.

Hvis forsinkelsens sker på en vare, der skulle bruges til en bestemt begivenhed fx julegave eller dåbsgave og sælger er klar over denne begivenhed, vil købet kunne hæves straks ved den mindste overskridelse af datoen for leveringen og man ville kunne kræve sine penge tilbage.

Hvis sælger siger, at han ikke vil levere, kan man også hæve købet straks.

Hvis man ikke har modtaget genstanden inden fristen, skal man dog som hovedregel skrive en rykker til sælger med en frist for, hvornår man vil have genstanden senest, hvis denne frist ikke bliver overholdt, vil man kunne hæve aftalen og kræve sine penge tilbage.

Yderligere betalinger

Man kan kun komme til at betale for hovedydelsen, medmindre man selv samtykker til at betale for mere end dette. Skulle man have betalt noget, der ikke er hovedydelsen eller aftalt, så kan dette ekstra betalt tilbage.

Klagemuligheder

Klage over varer eller tjenesteydelser købt på nettet starter via den offentlige forbrugerportal forbrug.dk, her følger du fremgangsmåden på hjemmesiden. Herefter bliver du guidet videre til Center for Klageløsning eller et ankenævn, dette koster 100 kr. Hvis der ikke igennem mægling kan blive fundet en løsning, går sagen videre til forbrugerklagenævnet mod et gebyr på 400 kr. 

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959