Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

Er du opmærksom på dine rettigheder som arkitekt? ​

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her

Når man som arkitekt udfærdiger tegninger til brug for opførelsen af et hus eller en tilsvarende bygning, så indtræder der automatisk en ophavsretlig eneret til tegningsmaterialet. Den eneste betingelse for at opnå denne ophavsretlige beskyttelse er, at arbejdet skal kunne betragtes som udtryk for en selvstændigt skabende indsats (arkitektens egen ”intellektuelle frembringelse”). Såfremt der ikke blot er tale om en helt standardiseret tegning, så vil denne betingelse ofte være opfyldt. Arkitekten skal ikke foretage yderligere registreringstiltag, betale gebyrer eller lignende. Ophavsretten opstår simpelthen i og med, at arbejdet manifesterer sig i en endelig tegning.

Denne omtalte ophavsretlige eneret indebærer, at andre ikke må kopiere tegningsmaterialet. Ligeledes må andre ikke opføre bygninger på baggrund af tegningsmaterialet. Konstaterer man derfor efterfølgende, at der pludseligt måtte være opført en bygning, der synes at være opført på grundlag af identiske tegninger, kan der indledes en sag imod den eller de, som er ansvarlig(e) for opførelsen af den pågældende bygning. 

En arkitekt antages ofte samtidig til at bistå med bygherren med at udfærdige ansøgninger mv. til myndighederne med henblik på at opnå byggetilladelse. Selv bygherren, som har antaget arkitekten til at udfærdige tegningerne, må imidlertid ikke opføre ejendommen uden arkitektens forudgående samtykke. Såfremt samarbejdet mellem arkitekt og bygherre måtte ophøre undervejs, kan arkitekten derfor ofte kræve et rimeligt vederlag som kompensation for bygherrens opførelse af et bygningsværk, der tager udgangspunkt i det ophavsretligt beskyttede tegningsmateriale. 

Vestre Landsret har senest i en tilkendegivelse dateret den 11. april 2017 gjort det klart, at dette rimelige vederlag skal beregnes som arkitektens mistede fortjeneste (avance) i forbindelse med hele projektet. I sagen, hvor Leoni Advokater repræsenterede arkitekten, blev det gjort klart, at arkitekten kan kræve, at den ansvarlige for opførelsen af ejendommen betaler et beløb, der svarer til det, som arkitekten ville have tjent, såfremt arkitekten havde gennemført hele projektet. I dette beløb inkluderes derfor også arkitektens mistede fortjeneste (avance) ved, at arkitekten ikke har fået mulighed for at forestå arbejdet med udarbejdelse af byggeansøgning mv. Hvis der er tale om en helhedsløsning, som indebærer, at der leveres en kombineret arkitektog entreprenørløsning kan der - efter omstændighederne - også kræves et beløb, der svarer til den mistede fortjeneste i relation til samtlige arbejder. Det kan derfor betyde, at arkitekten kan rejse et særdeles betydeligt økonomisk krav. 

Hvis en arkitekt eksempelvis dokumenterer, at denne opnår en avance på 10 % af entreprisesummen, og såfremt entreprisesummen udgør 10.000.000 kr., kan arkitekten således typisk rejse et krav om betaling af 1.000.000 kr.

Ud over den omtalte mulighed for at få en økonomisk kompensation i form af et rimeligt vederlag, gælder der også et krav om, at arkitekten skal navngives i overensstemmelse med god skik. Ifølge ophavs- 2 retslovens regler har man således også krav på at blive krediteret for det udførte arbejde. Dette betegnes som den såkaldte faderskabsret. Efter omstændighederne kan den ansvarlige bygherre (mv.) også blive pålagt at betale en mindre symbolsk kompensation, såfremt dette krav om kreditering ikke overholdes.

​Endelig kan der muligvis endnu bestå en adgang til at tvinge bygherren til at undlade at opføre byggeriet i henhold til tegningsmaterialet, såfremt forholdet opdages i god tid. 

Leoni Advokater har opnået en betydelig erfaring inden for dette retsområde. Vores eksperter står derfor også klar til at hjælpe dig, hvis du måtte have spørgsmål til udarbejdelse af kontrakter vedrørende tegningsmateriale, eller hvis du måtte få brug for bistand til gennemførelse af en retssag vedrørende dette emne. Vi repræsenterer selvfølgelig også den bygherre, som er blevet mødt med en krænkelsesindsigelse, som bygherren ikke måtte være enig i.

VED SPØRGSMÅL ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTe Advokat

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​