Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

nYHEDER ​FRA lEONI aDVOKATER

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her

TVANGSAUKTION

Dalbergsgade 2A, st. 8800 Viborg

For yderligere oplysninger om tvangsauktionen:

Advokat Lene Brunlb@leoniadvokater.dk

Advokatsekretær Else Frost - ef@leoniadvokater.dk

ER DIT LEJEFORHOLD INDRETTET EFTER DEN NYESTE LEJELOV?

Den 1. juli 2015 trådte den nye reviderede lejelov i kraft, men mange udlejere har stadig ikke fået deres lejekontrakter indrettet efter de nye regler -  læs her og få et nærmere overblik.

NYT SKILSMISSESYSTEM HVOR BARNET ER I FOKUS

Den 27. marts 2018 er der indgået en aftale om ét samlet familieretligt system, aftalen fremsættes som et lovforslag i efteråret 2018. Aftalens formål er at danne et system, hvor barnet er i centrum og dets behov mødes undervejs. Systemet skal være gennemskueligt og forudsigeligt for familien. Læs mere her.

SÅ ER DER NYT FRA BOLIGADVOKATERNE

Vidste du, at tjenesten www.dingeo.dk gør det muligt at finde en lang række gratis og offentligt tilgængelige oplysninger om en konkret fast ejendom som eksempelvis risiko for oversvømmelse, radon, jordforurening, trafikstøj og meget mere. Læs mere her.

DIGITAL KOMMUNIKATION I BOLIGLEJEFORHOLD

Folketinget har vedtaget en ny lov i december for at fremme digital kommunikation i lejeboligforhold. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2018 og vil få virkning fra denne dato for lejekontrakter, der er indgået herefter.

Læs mere her​.

ER DU OPMÆRKSOM PÅ DINE FRADRAGSMULIGHEDER?

For at gøre fradragsmulighederne mere overskuelige, har vi udarbejdet en liste over de mest almindelige fradrag. 

​Denne liste inkluderer fradrag som; beskæftigelsesfradrag, pensionsfradrag, kørselsfradrag, rejsefradrag, håndværkerfradrag mm. Læs mere om de forskellige fradragsmuligheder her.

NY LOV OM ÆGTEFÆLLERS ØKONOMISKE FORHOLD

Med den nye ægtefællelov har ægtefæller fået flere muligheder for at aftale en anden deling af deres formuer end lovgivningens udgangspunkt om ligedeling. En sådan aftale skal som hidtil oprettes ved skriftlig ægtepagt, der skal tinglyses. Læs mere her.

NY FERIELOV GØR DET MULIGT AT BRUGE OPTJENT FERIE SAMME ÅR

Folketinget har netop vedtaget en ny ferielov. Fra den 1. september 2020 optjener man ferie hver måned, som allerede kan bruges den efterfølgende måned. Læs mere her.​

ELEKTRONISK UNDERSKRIFT VED BOLIGKØB

Det er nemt og hurtigt men livsfarligt! Umiddelbart kan en elektronisk underskrift på købsaftalen virke som en fordel for både køber og sælger, da det letter papirarbejdet i bolighandlen. Men det kan blive dyrt, hvis du fortryder dit ”klik”. Læs mere om hvorfor her. 

KONE-FINTEN SKAL FORHINDRES I KONKURSRETTEN

Fra den 1. januar 2018 skal en ændring af konkurslovens regler om omstødelse af gaver hindre, at penge overføres til konen, når en person er tæt på en konkurs.

Læs mere om lovændringen her.

HVAD KAN ET ERHVERVSLEJEMÅL BENYTTES TIL?

Hovedreglen for anvendelsen af et erhvervslejemål er, at lejer kun kan anvende lejemålet til det formål, som er aftalt ved lejemålets indgåelse. Dette bestemmes i lejelovens § 34. Det er derfor vigtigt at være specifik i forhold til formålet med lejemålet, så der er enighed mellem lejer og udlejer om, hvad lejemålet må bruges til. Læs mere her.

REELLE EJERE

I forsøget på at øge gennemsigtigheden i virksomhederne, er der vedtaget en ny lov den 23. maj 2017. Loven omhandler virksomheder og fondes pligt til at registrere oplysninger om deres reelle ejere. Formålet med reglerne er at skabe en større åbenhed i de danske virksomheder for at undgå, at selskaberne eksempelvis anvendes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet. Læs mere her.

ER DU OPMÆRKSOM PÅ DEN NYE LOV OM FREMTIDSFULDMAGTER?

Folketinget har vedtaget en ny lov om en særlig type fuldmagt, der - i modsætning til de hyppigt anvendte generalfuldmagter - ikke træder i kraft så snart de er underskrevet. Loven indeholder bl.a. særlige regler om oprettelsen af en fremtidsfuldmagt samt digital registrering og ikraftsættelse af fuldmagten.

Læs mere om fremtidsfuldmagter her.

HAR DU OPLEVET FLYFORSINKELSER ELLER AFLYSTE FLY?

Du er kommet hjem fra en dejlig ferie, men turen til din rejsedestination blev lidt længere end forventet. Hvad er dine rettigheder, hvis du oplever denne slags forsinkelser, eller hvis dit fly bliver aflyst? - og hvad er dine muligheder for at få kompensation? Læs mere her.

HAR DU HUSKET AT SKRIVE ET TESTAMENTE?

Når et menneske dør, vil der i de fleste tilfælde være en naturlig arving. Men hvad sker der, hvis der ikke er en naturlig arving, og der ikke er skrevet et testamente? Ofte bestiller den ansvarlige advokat et auktionshus til at identificere de ting i dødsboet, der har en værdi. Herefter bliver de solgt på auktion. Læs mere om denne type dødsboer her. 

ER DU OPMÆRKSOM PÅ DINE RETTIGHEDER SOM ARKITEKT?

​Når en arkitekt har udarbejdet en tegning, som skal bruges i forbindelse med opførelsen af et hus eller andet bygningsværk, har arkitekten eneretten til at bestemme, hvem der må opføre huse mv. på baggrund af tegningerne. Hvis en person eller en virksomhed uretmæssigt opfører en bygning på baggrund af tegningsmaterialet, så kan arkitekten rejse et krav om betaling af en betragtelig kompensation over for den pågældende bygherre. Efter omstændighederne kan dette krav endda også rejses over for den bygherre, som har bestilt tegningsmaterialet. Læs mere om dine rettigheder som arkitekt her.

NYE REGLER OM ROAMING INDEN FOR EU

​Fra den 15. juni 2017 må teleselskaberne ikke længere kræve et ekstra beløb, når du anvender roaming på din telefon i et af de 28 EU-lande. Læs mere om de nye regler her.

VELLYKKEDE HUMAN DUE DILIGENCE

Inden for hvert vores fagområde, har Leoni som advokater og AKON som strategikonsulenter hjulpet mange kunder igennem vellykket overdragelser og fusioner og herigennem erfaret, at jo bedre parterne er forberedt, på de menneskelige og juridiske udfordringer, jo bedre går processen. Find alle rådene her.

HVILKE BUTIKKER HAR RET TIL AT HOLDE ÅBENT HELLIGDAGE?

Påsken består af flere helligdage som skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2.påskedag, hvor butikkerne ifølge lukkeloven ikke har ret til at holde åbent. Der er dog mulighed for, at flere butikker alligevel kan holde åbent i de kommende helligdage, hvis de kan henføres til en af undtagelserne, som du kan læse mere om her.​​

​​

NEDSÆTTELSE AF BO - OG GAVEAFGIFTEN VED GENERATIONSSKIFTE

​​I dag skal der efter boafgiftsloven betales bo- eller gaveafgift med 15 % af den samlede arv eller gave, såfremt gaven er modtaget af en nærtstående. Forslagets gennemførelse vil indebære, at bo- og gaveafgiften gradvist nedsættes fra de nuværende 15 % til 5 % indtil 2020 ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem. Læs mere om lovforslagets betydning her.

FORDELE VED PAKKEREJSER ​​

Er du en af dem, som i øjeblikket er ved at planlægge dette års sommerferie sydpå? så er det en god ide at overveje, om du skal bestille din rejse som en pakkerejse, da beskyttelsen af forbrugeren er højere end ved at købe hotel og transport hver for sig.
Læs mere om reglerne for pakkerejser her. 

VIBORG PÅ TOPPEN - MENNESKET BAG ER LIGE SÅ VIGTIGT SOM PARAGRAFFERNE

Skal man have succes som advokat, er det mindst lige så vigtigt at være dygtig til at læse mennesker som til at læse lovbøger. Mange udenforstående forestiller sig ellers juraen som en verden af paragrafrytteri og enten/eller. Men den dygtige advokats verden ligger langt fra, hvad mange forestiller sig. her. 

ER DU KLAR OVER FIS-REGLERNE INDEN SKIFERIEN?

Hvis du ikke er forsikret tilstrækkeligt inden skiferien, kan det være dyrt at komme til skade eller gøre skade på andre. Desuden er der fra Det Internationale Skiforbund lavet en række færdselsregler, som man bør sætte sig ind i for at undgå uforudsigelige omkostninger. Læs mere om reglerne her. 

VIRKSOMHEDER KAN NU YDE LÅN TIL SINE EJERE 

Det strenge danske forbud mod aktionær- og anpartslån blev med virkning fra den 1. januar 2017 ophævet. Som en del af ledelsen eller som ejer af et aktie- eller anpartsselskab vil du derfor få mulighed for fremover at låne penge af selskabet, som længe har været muligt i resten af Europa. Man skal dog leve op til en række krav, før man kan få lov til at optage et lån hos selskabet. Læs mere om kravene her. 

NEDSAT BEFORDRINGSFRADRAG

Befordringsfradraget for 2017 er faldet, da Skatterådet har estimeret, at udgifterne for at holde bil er faldet i forhold til år 2016. Ændringerne har en væsentlig betydning, hvis du er en af dem, som pendler til og fra arbejde hver dag. Se de nøjagtige satser for befordringsfradraget her. 

SELVKØRENDE BILER BLIVER NU EN REALITET

I et lovforslag fremsat i folketinget, er der blevet foreslået en tilføjelse til færdselsloven. Dette forslag skal gøre det muligt, at etablere en forsøgsordning med selvkørende biler. Forsøget startes i juli måned i Aalborg og Vesthimmerlands kommune. Læs mere om forsøget her. 

REGLER FOR SNERYDNING

Sneen daler, og der er glat på veje og fortov. Det er en del af vinterens charme, men for at undgå problemer er det vigtigt at kende til reglerne for snerydning, så du undgår bøder eller erstatningskrav, hvis nogen skulle komme til skade her. 

FOREBYG FAMILIEKONFLIKTER VED DØDSFALD

Mange har nok set Arvningerne på DR1, som viser hvordan fordeling af arv, pensioner og gruppelivsordninger kan medføre voldsomme konflikter i ellers velfungerende familier. Vil du undgå lignende konflikter, kan du læse mere om, hvordan du kan forebygge dem her. 

SPIRITUSKØRSEL

Det er både farligt og dyrt at tage bilen hjem fra julefrokoster med alkohol i blodet! 

I denne glade juletid med julefrokoster og alkohol skal man lade bilen stå, selvom man kun har indtaget få genstande. For det første er det farligt, fordi du kan skade dig selv og andre, og for det andet er straffen for spirituskørsel dyr allerede ved en lav promille.

Find promillereglerne her. 

DELING AF BILLEDER PÅ INTERNETTET

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan man deler sine billeder på internettet, og hvilke billeder man anvender på sin blog eller på sin hjemmeside, da alle billeder ikke kan anvendes problemfrit. Læs reglerne for billeddeling her. 

KØB AF KOPIVARER

Du har sikkert været på ferie i udlandet, og faldet over en taske, nogle sko eller noget tøj, som var en kopi af den originale vare. Det er fristende at købe disse varer til en meget billigere pris end originalen, men er du opmærksom på reglerne for køb af kopivarer?

Læs mere om reglerne for køb af kopivarer her. 

TRAMPOLINSKADER

De fleste husejere med børn har i dag en trampolin stående i baghaven. Men er i opmærksomme på, hvad man gør, hvis uheldet er ude, og en børnene eller deres venner kommer til skade? 

Du kan læse mere om disse trampolinskader her. 

FORBRUGERKØB PÅ INTERNETTET

De fleste handler på nettet, men er du klar over dine rettigheder, når du gør det? Hvor lang en fortrydelsesret har du, og hvor meget kan du kræve af den du handler med?

Find svaret og læs mere om nethandel her. 

FORÆLDRE SENDER DERES BØRN TIL BOLIGADVOKAT

Forældre ønsker naturligvis, at det skal gå deres børn og svigerbørn godt. Dette gør sig særligt gældende når de kaster sig ud i boligmarkedets mudrede vande. Men husk et advokatforbehold i købsaftalen, så i undgår ubehagelige overraskelser! 

Læs mere om advokatforbehold her. 

PAS PÅ NÅR DU LEJER DIN BOLIG UD GENNEM AIRBNB

Airbnb er blevet et populært sted at udleje sin lejlighed eller sit hus. Men der er en række forhold som man skal være særlig opmærksom på, at der er opfyldt, så man ikke risikerer at blive smidt ud sit lejemål. Læs mere om udlejning gennem Airbnb her. 

NYE REGLER OM GUNSTIGE SKATTEVILKÅR FOR MEDARBEJDERAKTIER

Supplement til aflønning af din virksomheds vigtige medarbejdere - Vil du vide mere om aktieløn og de nye regler på området så læs mere i artiklen her. 

AFBRUDTE/ AFLYSTE PAKKEREJSER

​Danskernes interesse for pakkerejser er i løbet af de sidste par år steget markant. Køber man en pakkerejse, er det dog vigtigt at kende til reglerne for pakkerejser, da det ellers kan få store konsekvenser. Hvordan er det nu lige med pakkerejser der aflyses/afbrydes? Hvordan er dine rettigheder? her. 

HÅNDBOG FOR HUSBYGGERE

Få en gratis håndbog for husbyggere fra Danske BOLIGadvokater med advokat Lars Kaasgaard fra Leoni Advokater som medforfatter. Bogen kan både fås i fysisk form eller elektronisk, og er fyldt med gode råd i alle byggeriets faser. Få yderligere information og bogen her.

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Leoni Advokater støtter​