Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Går du med en invester i maven? Ny investerfradragslov

Loven giver mulighed for at fradrage halvdelen af investeringer, for op til kr. 400.000 i hvert af indkomstårene 2019-2022 og halvdelen af investeringer for op til kr. 800.000 i indkomståret 2023 og frem. Fradraget er ligningsmæssigt, hvilket i lovforslaget (L 101) betyder, at skatteværdien er 30 % i en gennemsnitskommune.


Der er en række betingelser knyttet til selskabet, man vil investere i, herunder bl.a.:

  • Selskabet skal være i opstartsfase eller vækstfase, hvilket betyder, at selskabet enten skal have været aktiv på markedet i under 7 år, eller som følge af indtræden på et nyt marked have et kapitalbehov, der mindst svarer til halvdelen af den gennemsnitlige årsomsætning i de seneste 5 år.
  • Selskabet må ikke på investeringstidspunktet være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
  • Selskabets virksomhed må ikke i det væsentlige bestå i passiv kapitalanbringelse.

Foruden en række andre betingelser for selskaberne, gælder der også regler for bl.a. investeringsperioden, så man undgår kortsigtede investeringer som alene foretages af skattemæssige årsager.


Leoni Advokater anbefaler, at du allierer dig med en advokat, når det handler om tegning af unoterede aktier/anparter, herunder særligt fordi denne artikel ikke er udtømmende i forhold til betingelser og konsekvenser, ligesom du skal alliere dig med en revisor, idet der er krav om revisorerklæring i forbindelse med tegningen, idet Erhvervsstyrelsen skal modtage dokumentation for, at betingelserne for investorfradrag er opfyldt​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651