Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Er du opmærksom på dine fradragsmuligheder?

Er du opmærksom på, hvilke fradrag du har ret til?​

For at gøre fradragsmulighederne mere overskuelige, har vi udarbejdet en liste over de mest almindelige fradrag.Beskæftigelsesfradrag

Alle der har et lønnet arbejde har ret til beskæftigelsesfradrag. Fradraget beregnes som en procentdel af indkomsten med en progressiv procent jo mere, der tjenes. Fradraget regnes automatisk lønnen.

Fradrag ved pension

Indbetaler du efterløn, får du automatisk fradrag af det indbetalte bidrag. Pengene, der bliver udbetalt igen, skal der betales skat af.

Ved folkepension er der intet fradrag, da der ikke indbetales noget, men der betales skat af udbetalingerne.

Ved ratepension er der fradrag op til 53.500 kr. det sker automatisk.​
​ATP giver fuld fradrag, hvis du indbetaler ti år eller mere.

Renter

Ved renter er det både renter for forbrugslån, realkreditlån og banklån, hvor fradraget sker automatisk.

Velgørende foreninger

Der er mulighed for fradrag for gaver til velgørende fonde, foreningerne mm. Disse skal dog være godkendt af skat. Fradraget kan højst være 15.600 kr. Hvis du har givet foreningen dit cpr. nr sker fradraget automatisk.

Kørselsfradrag

Har du mere end 12 km hver vej til arbejdet, kan du få kørselsfradrag efter bestemte satser angivet på skats hjemmeside. Du skal selv indtaste din befordring i din årsopgørelse.

Rejsefradrag, godtgørelse og kost og logi

Hvis du på grund af dit arbejde bliver nødt til at bo et andet sted midlertidig, vil du kunne få fradrag for kost og logi eller dobbelt husførelse. Er du på rejse for din arbejdsgiver, og du selv lægger ud, men får det hele betalt af arbejdsgiveren bagefter på baggrund af dine faktura, er dette skattefrit. Det samme gælder hvis du får dækket udgifterne for rejsen af arbejdsgiveren. Betaler din arbejdsgiver intet for rejsen, kan man få et rejsefradrag for sine udgifter.​


A-kasse og fagforening

Der sker automatisk fradrag for dine kontingenter og indbetalinger til fagforening, A-kasse og efterløn. Fradraget er højst på 6000 kr.

Fradrag for tøj, faglitteratur og kurser

Betingelser for at man ville kunne få fradrag for disse genstande er, at der er tale om en udgift, der er nødvendig for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten. Hertil skal man være lønmodtager.

Håndværker fradrag

For serviceydelser i hjemmet kan der gives fradrag op til 6000 kr. og for håndværksydelser op til 12.000 kr. Det er kun arbejdslønnen, der kan gives fradrag for, og arbejdet skal være på Skats liste over godkendte ydelser.

Børnebidrag

Det er muligt at få fradrag for børnebidrag indtil barnet er fyldt 18. Det er en betingelse, at barnet ikke bor hos dig og aftalen om bidrag skal være skriftlig. Man får fradrag for bidrag fratrukket 153 kr. i 2017 (150 kr. i 2016) om måneden.​
​Betaler man normalbidrag, får du fradrag for 1.180 kr. i 2017 (1.157 kr. i 2016) om måneden.

Hvis du ønsker at vide mere om fradrag, kan du kan tage en test på denne hjemmeside for at se, hvilke fradrag du er berettiget til:​ https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oid=1417


Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651