Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Nye afgørelser fra Højesteret

​​Når en sag indbringes for fogedretten, sker det ofte, at kreditor beløbsbegrænser sagen, hvilket vil sige, at sagen indbringes for et mindre beløb end hovedstolen. Denne metode benyttes typisk for at spare retsafgift.​


Højesteret har netop taget stilling til, hvad denne fremgangsmåde betyder i forhold til afbrydelse af forældel-sesfrisen. Tidligere har der været uenighed om, hvorvidt forældelsen afbrydes for hele fordringen, eller kun for den del af fordringen som indbringes.​


Højesteret når i to kendelser afsagt den 16. april 2020 frem til, at afbrydelse af forældelsesfristen kun sker for den del af beløbet, der er indbragt for fogedretten.​


Hos Leoni advokater er vi enige i resultatet.​


Vi anbefaler på baggrund af kendelserne kreditorer til straks at gennemse de sager, hvor man kun har ind-bragt en del af fordringen, med henblik på at vurdere om restfordringen nu er forældet. Såfremt restfordrin-gen ikke er forældet anbefales det, at få afbrudt forældelsen hurtigst muligt. Leoni advokater er gerne be-hjælpelige hermed.​


Det formodes, at kendelsen desværre får den betydning, at nogle kreditorer mister rigtig store beløb som følge af forældelse, da der tidligere ikke har været taget klar stilling til problematikken. Herunder har mange fogedretter haft som fast praksis, at forældelsen blev afbrudt for hele beløbet.​Har du spørgsmål til overstående, er du velkommen til at kontakte:


Maria Koust Østerby, advokatfuldmægtig

Lene Kjærsgaard, sekretær

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651