Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

COVID-19 - Kan medarbejdere blive kaldt på arbejde, selvom de er hjemsendt efter lønkompensationsordningen?

​Mange virksomheder benytter sig af lønkompensationsordningen. Men hvad betyder det egentlig, når det fremgår, at medarbejderen ikke må arbejde i lønkompensationsperioden. Må medarbejderen så slet ikke komme på arbejde, selvom der er behov for det nogle dage. Dette vil blive besvaret i nærværende artikel.

Genindkaldelse

Medarbejdere kan indkaldes med 1 dags varsel. Det er muligt at indkalde medarbejderen i få dage, og herefter hjemsende medarbejderen igen. I dette tilfælde, skal der kun tilbagebetales lønkompensation for de dage, medarbejderen har været på arbejde. Virksomheden får fortsat kompensation for de medarbejdere, der ikke er genindkaldt.

Ved man allerede på ansøgningstidspunktet, at der vil opstå et behov for, at medarbejderen skal genindkaldes i hjemsendelsesperioden, kan man tage højde herfor i ansøgningen, og her angive hvor mange dage der planlægges genindkaldelse i.

Som eksempel angiver erhvervsstyrelsen, at en medarbejder hjemsendes i 12 uger. Virksomheden ved på forhånd, at der er brug for medarbejderen hver 2. tirsdag. Ved ansøgningen angives perioden på de 12 uger, hvorefter det angives, at virksomheden forventer at indkalde medarbejderen i 6 dage inden for perioden. Der vil således ikke blive givet kompensation for de 6 dage. Er beløbet blevet udbetalt, skal der ske tilbagebetaling for så vidt angår de 6 dage.

Formodningsvist skal virksomheden stadig være opmærksom på, at minimum 30% eller 50 medarbejdere i gennemsnit skal være hjemsendt i hele perioden.

Kan man skifte imellem de hjemsendte medarbejdere?

Flere medarbejdere kan skiftevis være på arbejde og hjemsendt. I dette tilfælde er det et krav, at der søges lønkompensation for alle de omfattede medarbejdere. Man skal være opmærksom på, at minimum 30% eller mere end 50 ansatte skal være hjemsendt i gennemsnit i hele perioden.

Eksempel: virksomheden hjemsender 30 medarbejdere i en periode og 30 medarbejdere i en anden periode. Her bliver 60 medarbejdere betragtet som hjemsendte og vil skulle afvikle ferie.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte:

Flemming Schiøler, advokat

Maria Koust Østerby, advokatfuldmægtig

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651