Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Update på kompensationsordningerne

​Her er en update på ændringer/forbedringer af kompensationsordningerne, som blev aftalt i lørdags d. 18. april 2020, kompensationsordningerne er generelt forlænget til og med den 8. juli 2020.

 ​

Lønkompensation:

​Ordningen bliver justeret, så kompensationsmuligheden bliver ens for fleksjobbere på den nye og den gamle fleksjobordning.

Virksomhederne skal genansøge om kompensation for perioden 8. juni til 8. juli 2020.

Kompensation for faste omkostninger:

Betingelsen om omsætningsnedgang på 40% nedsættes til 35%. Der ydes 25% kompensation af faste omkostninger ved en omsætningsnedgang på 35 – 60%. De øvrige intervaller fortsætter uændret:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Er virksomheden påbudt lukket ved bekendtgørelse, vil kompensationen for denne periode fortsat udgøre 100%.

Minimumsgrænsen for de omkostninger, som kompensationen beregnes af nedsættes fra kr. 25.000 til kr. 12.500 over 3 måneder.

Der kan nu modtages op til kr. 110 mio. i kompensation mod tidligere 60 mio. kr.

Der ændre formentlig på reglerne om reduktion af kompensation, hvis virksomheden har haft underskud i 2019, så der bliver mulighed for at bruge en anden referenceperiode, hvis underskud i 2019 var ekstraordinært.

Virksomheder i skattely får begrænset ret til kompensation indenfor rammer af EU-retten.

Modtages der mere end 60. mio. kr. i kompensation, må virksomheden ikke udlodde udbytte eller foretage tilbagekøb af kapitalandele i 2020 og 2021 (tro og lov erklæring skal afgives).

Kompensation selvstændige og freelancere:

Den maksimale kompensation øges fra 70 til 90% af b-indkomst eller omsætningstabet. Hvis der er nedlagt forbud mod at holde åbent, forhøjes kompensationen i den periode til 100%.

Der kan fortsat maksimalt udbetales kr. 23.000 i kompensation pr. måned.

Freelancere med både A- og B-indkomst (ny ordning):

Omfatter personer der har haft en samlet A- og B-indkomst på minimum 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år (nok 2019 som reference). Heraf skal mindst 5.000 pr. måned være B-indkomst og højest 20.000 kr. må være A-indkomst. Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomst må højest være 55%. Både A-indkomst og B-indkomst skal stamme fra en arbejdsindsats. Indkomsten i 2020 må ikke overstige 800.000 kr.

Modtageren af kompensation må ikke være berettiget til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser.

Der vil kunne opnås en kompensation på 90% af det forventede A- og B-indkomsttab (i perioden 9. marts – 8. juli 2020?) – sammenlignet med den tilsvarende periode i 2019. Dog er kompensationen maks. 20.000 kr. pr. måned.

Midlertidig suspendering af loft for indestående på Skattekontoen:

Loftet er tidligere hævet til 10 mio kr., men afskaffes nu helt i perioden 4. maj 2020 til 1. april 2021.

Virksomhederne kan fastsætte et individuelt loft, så de kan få indestående udbetalt.

Udbetaling af moms/lønsumsafgift:

Små og mellemstore virksomheder, som den 2. marts 2020 har indbetalt moms for andet halvår eller 4. kvartal 2019, kan ansøges om at få beløbet udbetalt som et rentefrit lån. Det samme gælder for virksomheder (tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd inkl. taxa – metode 4 virksomheder), som har betalt lønsumsafgift for 1. kvartalt 2020 den 15. april 2020. Der kan også søges om at få udbetalt ¼ af lønsumsafgiften for overskud i indkomståret 2019 som rentefrit lån.

Det forventes, at der kan søges om udbetaling fra 4. maj til og med den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.

Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning eller i likvidation er ikke omfattet af ordningen.

Frister for betaling af lønsumsafgift for metode 4 virksomheder for 2. og 3. kvartal 2020 udskydes til 1. september og 16. november 2020.

Statslig garantidækning til kreditforsikringsselskaber:

Ordningens formål er at sikre en vis kreditforsikringskapacitet på det danske marked. Staten påtager sig mod betaling en andel af kreditforsikringsselskabernes risiko.

Øvrige punkter:

Blandt andet en forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med den 30. juni.
Leoni Advokaters Covid-19 team sidder fortsat klar til at hjælpe, de virksomheder der måtte have behov.

Kontakt os på tlf.: 86 62 06 00 eller på post@leoniadvokater.dk

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651