Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Joan Colding

Joan Colding

Advokat

Om:

Joan har opbygget stor erfaring inden for landbrugsret, som hun har arbejdet med gennem 30 år herunder; rådgivning vedrørende køb og salg af landbrugsejendomme, udstykninger, brugeligt pant m.v. Joan rådgiver både pengeinstitutter, kreditforeninger og private inden for landbrugsretten.

Desuden arbejder Joan med tvangsauktioner i relation til alle typer ejendomme, både som rekvirent og på vegne køberne på tvangsauktioner.

Joan besidder stor rådgivningskompetence inden for familieretten, hvor hun har mange års erfaring. Her arbejder hun med retssager vedrørende forældremyndighed, bopæl og skilsmisse/separation samt ægtefællebidrag. I den forbindelse rådgiver hun ægtefæller i forbindelse med bodelinger, og er skifterettens medhjælper i sager om skifte af fællesbo. Desuden yder hun rådgivning vedrørende samvær og fogedretlig bistand vedrørende børnesager, tvangsfjernelser af børn, værgemålssager, samt sager med administrativ frihedsberøvelse. Hertil arbejder Joan som frivillig rådgiver i Mary Fonden.

Joan er uddannet mediator/forligsmægler og er beskikket ved Retten i Viborg og Vestre Landsret som mægler i verserende retssager. Desuden arbejder hun som forligsmægler udenfor rettens regi, efter henvendelse fra klienter indenfor alle områder, hvor der er opstået tvist, både private og erhvervsrelaterede.

Endvidere har hun gennem mange år været beneficeret forsvarsadvokat indenfor alle typer straffesager.​

Særlige hverv og udnævnelser:

  • Møderet for Højesteret
  • Beneficeret advokat
  • Mediator
  • Retsmægler
  • Frivillig rådgiver i Mary Fonden.

​KONTAKT JOAN COLDING:

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651