Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

mail-lille E-mail: post@leoniadvokater.dk    tlf-lille Ring til os: 8662 0600maprFind os: Se vores adresser

SKA​TTERET

Bemærk:  Oplever du udfordringer med siden i Internet Explorer, kan du bruge en anden browser som f.eks. Microsoft Edge eller Google Chrome.

Leoni Advokater tilbyder rådgivning inden for skatte- og afgiftsmæssige spørgsmål.

Skatterådgivning kan være relevant for både privatpersoner og virksomheder. Der er tale om et komplekst område, hvor revisorer og advokater typisk arbejder tæt sammen omkring de udfordringer, som de skatte- og afgiftsmæssige forhold kan give. Skatterådgivningen går på tværs af næsten alle øvrige juridiske discipliner, og det er vores erfaring, at skattemæssige overvejelser stort set altid bør indgå i større eller mindre omfang, når der er tale om sager med en eller anden økonomisk værdi.

Ofte vil rådgivningen bestå i at sikre, at skatten ikke virker som en hæmsko for ellers forretningsmæssigt begrundede beslutninger, herunder ved virksomheds-overdragelser og generationsskifter m.v. Det vil nemlig tit være muligt at være på forkant med de skatte- og afgiftsmæssige udfordringer, som meget ofte kan opstå i forskellige erhvervsmæssige forhold. 

Skatteretten er et dynamisk område, som hele tiden er i politikernes søgelys. Derfor tilstræber vi altid at gennemføre de mest langtidsholdbare løsninger.

Vi tilbyder dog også rådgivning, hvis først problemerne er opstået.

Leoni Advokater kan således også tilbyde at bistå ved sager, der føres imod skattemyndighederne – både administrativt og i forbindelse med sager, der er indbragt for de egentlige domstole. 

I de administrative klagesager ved skatteankenævn mv. yder det offentlige omkostningsgodtgørelse med 50 % eller 100 % af udgifterne til advokatbistand, såfremt din virksomhed ikke er organiseret som et selskab.

Det vil sige, at man som privatperson og/eller indehaver af personlig virksomhed, herunder enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber, i meget vidt omfang kan få dækket sine udgifter.

VED SPØRGSMÅL ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE  VORES skatteRETSADVOKAT​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 8662 0649

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15