Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

PROCES - OG VOLDGIFTSRET

Leoni Advokater rådgiver og repræsenterer vores klienter i forbindelse med førelse af civile retssager og voldgiftssager indenfor følgende områder:

 • Erhvervslivets forhold
 • Privatlivets forhold
 • Offentligretlige forhold
 • Strafferetlige forhold

Leoni Advokater har advokater, som er specialiseret indenfor de enkelte områder, således at vores klienter opnår en kompetent erfaren og specialiseret bistand i alle sager.

Leoni Advokater fører sager i:

 • Byretterne i hele Danmark
 • Østre og Vestre Landsret
 • Sø- og Handelsretten
 • Højesteret
 • Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed
 • Det Danske Voldgiftsinstitut
 • Diverse ad hoc voldgiftsretter m.fl.

Udover varetagelsen af selve den enkelte retssag omfatter vores bistand også blandt andet:

 • En grundig vurdering af sagens økonomiske og processuelle risici, det vil sige en vurdering af omkostningerne forbundet med sagens førelse og det forventede udfald af sagen, herunder en kommerciel vurdering af de forskellige muligheder i sagen.
 • Eventuelle forligsforhandlinger, hvor dette både økonomisk og processuelt måtte være hensigtsmæssigt i den konkrete sag.
 • Eventuelle meditationsforhandlinger hvor dette ud fra en helhedsbetragtning kan medvirken til en hurtigere og for klienten bedst mulig løsning i den konkrete sag.

VED SPØRGSMÅL ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE EN AF VORES proces- og voldgiftsretsADVOKATER​

Ole Thiel

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651