Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

HVAD ER PERSONOPLYSNINGER?

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er en oplysning om en fysisk identificerbar person. Det er lige meget, hvor banal oplysningen er, om den er offentliggjort eller fortrolig, eller om den er sand eller falsk. Beskriver oplysningen en fysisk person, og er det muligt at udpege, hvilken person der er tale om, er det en personoplysning. Persondataforordningen deler personoplysninger op i almindelige og følsomme oplysninger.

Har din virksomhed styr på forskellen mellem almindelige og følsomme personoplysninger?

Som en del af implementeringen af persondataforordningen skal virksomheden og dens ansatte kunne afgøre, om der behandles almindelige eller følsomme personoplysninger. Til højre ses et skema over typiske almindelige og følsomme personoplysninger.

Forskellen på almindelige og følsomme personoplysninger har stor betydning!

Forskellen har betydning for behandlingen af personoplysningen. Almindelige personoplysninger må behandles, hvis man har et gyldigt behandlingsgrundlag, mens følsomme personoplysninger kun undtagelsesvis må behandles.
Behandlingsgrundlagene og undtagelserne vil blive gennemgået i et senere nyhedsbrev. Ved forordningens ikrafttræden vil Danmark formentlig også vedtage særlige regler for behandling af visse oplysninger, bl.a. straffeattest og CPR-numre, som man også skal iagttage.

Kurser om persondataforordningen

Hos Leoni Advokater afholder vi kurser i, hvordan man i praksis implementerer forordningen i en virksomhed. Kurserne er både rettet til ledelsen, der skal stå for implementeringen, og til de medarbejdere, der skal behandle person-oplysninger. Kurserne er både rettet til ledelsen, der skal stå for implementeringen, og til de medarbejdere, der skal behandle person-oplysninger. Korrekt implementering kræver, at hele virksomheden løfter i flok – både i toppen og i bunden. 

Hvad tilbyder Leoni Advokater?

For at klæde dig godt på til de nye regler, har vi hos Leoni Advokater indledt et samarbejde med konsulentvirksomheden eNavigate, konsulentvirksomheden AKON og it-virksomheden netIP.

eNavigates hjemmeside vil vi i en række blogindlæg besvare spørgsmål i den nye persondataforordning, der vedrører digital markedsføring og eCommerce. På bloggen har du også mulighed for at stille os spørgsmål om persondata helt kvit og frit. Find bloggen her.

Persondatabeskyttelse kræver, at en virksomheds ansatte skal ændre deres vaner, og at kulturen i virksomheden udvikles. 

Det er ikke altid en let opgave at sætte skub i sådan en udvikling. Vi har derfor inviteret konsulentvirksomheden AKON til i de kommende nyhedsbreve at give deres bud på, hvordan man bedst takler denne problemstilling. AKON er en konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med rådgivning om psykisk arbejdsmiljø, ledelse & organisation og forretningsudvikling.

Implementering af forordningen stiller krav til din virksomheds it. Derfor har vi allieret os med it-virksomheden netIP, der fremadrettet vil give gode råd til, hvordan din virksomhed kan indrette sig it-teknisk i forhold til den nye persondataforordning.

netIP ANBEFALER

Ansvarlig data-behandling er også data-sikring

Forordningen ”pådutter” ikke at købe noget eller implementere specifikke IT-løsninger, ligesom ingen magiske systemer i sig selv kan gøre, at alle krav overholdes. En del arbejdsgange kan dog gøres lettere, og en del risici kan afværges ved at tænke IT ind.

Tag f.eks. post: Man kan stadigt sende et brev, ligesom mange stadig vil forbinde kontrakter med pen og papir. Sikker mail (krypterede e-mails) og digital håndtering af underskrifter er dog i dag en moden måde at bedrive forretning på. Ikke kun til kommunikation med det offentlige, og dertil meget lettere at håndtere efterfølgende, men både ift. opbevaring, arkivering, søgning og sletning.

Hvad så når I har de vigtige data (kontrakt, persondata osv.)? 

Er arkivrummet aflåst, er der styr på, hvem har alle nøgler/koder, er der kopier af vigtige dokumenter/planer? 

Ligeledes er det for IT. Er serverrummet aflåst, er jeres systemer nyligt sikkerhedsopdateret, er der data på laptops, der ikke tages backup af og har I afgrænset adgang, så f.eks. kantinen ikke kan tilgå kunde-data?

Det kan virke som at åbne Pandoras æske, men vi vil i senere nyhedsbreve berøre nogle af de ”lavthængende frugter”, I med fordel kan spørge ind til, i afklaringen af, hvor klar I er ift. persondataforordningen.

Ønsker du at vide mere?

Implementering af regler og paragraffer er aldrig i virksomhedens fokus – og sådan skal det også være. Der er ingen, der bliver erhvervsdrivende for at sidde og nusse med regnskaber, fakturaer, persondatabeskyttelse og andre administrative opgaver. 

Som virksomhedsleder skal du have fokus på det, du brænder for. Vi er her for at løfte arbejdsbyrden for dig, så du har frie hænder til at lave det, der betyder noget for dig. 

Leoni Advokater har fokus på persondataforordningen, hvis du ønsker at vide mere omkring dette, er du velkommen til at kontakte Bent Bro Miltersen som er Leoni Advokaters ekspert på området.

Nærværende materiale er udarbejdet til undervisningsbrug og kan ikke anvendes i forbindelse med løsning af konkrete problemstillinger. Såfremt du ønsker konkret rådgivning inden for persondataret, opfordres man til at henvende sig til Leoni Advokater med spørgsmål og problemstillinger.

VED SPØRGSMÅL ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE VORES persondataretsADVOKAT

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651