Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

UDBUDSRETTEN

​Vi rådgiver både ordre- og tilbudsgivere, hvilket har givet os et unikt indblik i processen fra begge sider af bordet.


Vores rådgivning omfatter hele processen omkring udbuddet eller licitationen, herunder bl.a. reglerne for, hvornår det er nødvendigt med et udbud, hvilke krav der stilles til udbudsmaterialet og tilbuddet, mulighederne for Offentlige Private Partnerskaber og samarbejde (OPP og OPS).


Det har stor betydning, hvilke regler der finder anvendelse på et udbud alt efter, om dette omhandler vare og tjenesteydelser, eller om det er bygge- og anlægsarbejder, der udbydes. Også værdien af selve arbejdet, har betydning herfor.

​Når udbudsprocessen er gennemført, rådgivere vi udbuddets interessenter i spørgsmål omhandlende bl.a. hvorvidt udbudsreglerne er overholdt og om mulighederne for evt. erstatning, hvis dette ikke er tilfældet.

Leoni Advokater fører sager vedrørende konkurrence- og udbudsret ved Klagenævnet for Udbud og ved de almindelige domstole.

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651