Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

IMMATERIALRET

​​Leoni Advokater tilbyder rådgivning om immaterialretlige forhold.

​Husets specialister beskæftiger sig med at sikre de store værdier, som kan ligge gemt i en virksomheds immaterielle rettigheder. Ofte er nogle af de allerstørste værdier i en virksomhed nemlig centreret omkring netop disse immaterielle rettigheder, som spænder over alt fra eneretten til at bruge virksomhedens navn(e), produktnavne, manualer, designs og tegningsmateriale (f.eks. arkitekttegninger) til opfindelser og andre tekniske fremskridt. Leoni Advokater tilbyder rådgivning inden for alle disse immaterialretlige områder, og herunder således navnlig rådgivning inden for forhold, der er relateret til ophavsret, patentret, varemærkeret, designret og brugsmodelret.

Vi tilbyder i første række specialiseret rådgivning, som er relateret til den ”defensive” strategi, nemlig i forbindelse med forhåndssikring af de rettigheder, som kan registreres, og rådgivning om, hvordan virksomheden bedst sikrer sig imod tredjemands krænkelser. Det er vores opfattelse, at den bedste rådgivning ikke blot sikrer, at virksomheden rent faktisk opnår en juridisk eneret, men at rådgivningen også kan værne imod tredjemands incitament og vilje til at krænke virksomhedens enerettigheder. Det er også en del af rådgivningen at rådgive om, hvordan der opnås det bedst mulige økonomiske udbytte af det innovative arbejde, som har ført til den immaterielle eneret. Dette kan eksempelvis ske ved udarbejdelse af licensaftaler.

​Leoni Advokater har dernæst også bistået i adskillige ”offensive” krænkelses-sager ved retterne, når først det er konstateret, at tredjemand måtte krænke virksomhedens enerettigheder. Efter vores opfattelse er det således et nødvendigt led i en virksomheds beskyttelsesstrategi, at eventuelle krænkelser påtales.

Der opnås herved ikke kun det rimelige vederlag, som den krænkende tredjemand måtte blive pålagt at betale til virksomheden, men der vises også et signal til omverdenen om, at virksomheden værner om sine rettigheder.

​Hertil tilbyder vi naturligvis også at bistå den privatperson eller virksomhed, som er blevet mødt med en krænkelsesindsigelse fra tredjemand, selv om privatpersonen eller virksomheden ikke selv mener at have krænket den pågældende tredjemands immaterielle rettigheder.​

Kontakt Leoni Advokater​

 
 
 
 
Foretrækker du en advokat fra Viborg, Aalborg eller Holstebro? * 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651