Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Reelle ejere ​

GENNEMFØR FAMILIEOVERDRAGELSEN AF SOMMERHUSET INDEN NYTÅR
11-12-2023
Frem til årsskiftet kan man stadig overdrage fast ejendom til en købesum, der udgør den seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15% til nærtstående familiemedlemmer.
Klik her
LEONI ADVOKATER UDNÆVNER CLAUS PEDERSEN TIL PARTNER
29-11-2023
Leoni Advokater udnævner Claus Pedersen til partner pr. 1. januar 2024. Claus Pedersen har været ansat som associeret partner i Leoni Advokater siden 2021, og han har i den periode opnået stor succes med sit arbejde.
Klik her
HVAD ER EN WHISTLEBLOWER-ORDNING?
25-09-2023
Reglerne i whistleblowerloven medfører, at større private virksomheder skal have en whistleblowerordning. Hvis virksomheden har mere end 249 ansatte var fristen for at etablere ordningen 17. december 2021. Virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte skal etablere end whistleblowerordning senest 17. december 2023.
Klik her
ADVOKAT CHRISTOPHER BERING UDPEGET SOM ENLIGT MEDLEM I KREDITORUDVALG EFTER LAURITZ.COM A/S​
11-08-2023
Sø- og Handelsretten har i går, den 9. august 2023, besluttet at nedsætte et kreditorudvalg i konkursboet efter Lauritz.com A/S. Kreditorudvalget består alene af advokat Christopher Bering, som nu i samarbejde med kuratellet skal varetage kreditorernes interesser.
Klik her
UNDGÅ AT VURDERINGSKAOS RAMMER DIN BOLIGØKONOMI
08-06-2023
Danske BOLIGadvokater er stærkt utilfredse med Skatteministerens svar og holdning til de mange negative effekter af den mangelfulde implementering af nyt ejendomsvurderingssystem.
Klik her
INTETANENDE BOLIGKØBERE STOD TILBAGE MED TOMME LOMMER OG BYGGEGRUNDE EFTER BYGGEKONKURS
29-03-2023
DR’s ’’Kontant’’ præsenterer seneste eksempel på et konkursramt byggefirma, der har efterladt intetanende forbrugere uden hverken drømmebolig eller deres penge. Det nuværende marked har fået mange bygge- og typehusfirmaet i knæ og skaber et risikofyldt farvand for forbrugere, som risikerer at komme i klemme. Grundig forberedelse i samarbejde med en advokat er nøglen til større sikkerhed, udtaler Danske BOLIGadvokater.
Klik her
LOKALPLANER OG SERVITUTTER KAN SPÆNDE BEN FOR BOLIGDRØMMEN – SELV FLERE ÅR EFTER BOLIGKØBET
09-02-2023
Lokalplaner og servitutter kan være en klods om benet, når drømmeboligen skal realiseres. Mange boligkøbere ikke er tilstrækkeligt godt oplyst om gældende servitutter og lokalplaner, der kan være begrænsende for både ejendommens anvendelse, udseende og købers råderet. Søg uvildig juridisk rådgivning, inden købsaftalen underskrives, lyder rådet fra Danske BOLIGadvokater.
Klik her
AFGØRELSE I SAGEN MELLEM KERAMIKER KASPER WÜRTZ OG F & H A/S - CHRISTIAN BITZ
04-02-2023
Sø- og Handelsretten har den 30. januar 2023 afsagt dom om erstatningsspørgsmålet i en af de senere års mest omtalte sager om krænkelse af ophavsretten, nem sagen mellem keramiker Kasper Würtz og F & H A/S / Christian Bitz.
Klik her
STØRRE SIKKERHED OG MERE FOR PENGENE HOS EN CERTIFICERET BOLIGADVOKAT
28-01-2023
Særligt førstegangskøbere fravælger ofte en advokat, når de skal ud på boligmarkedet. Ofte til fordel for køberrådgivere. Men det er at snyde sig selv, mener Danske BOLIGadvokater, som påpeger, at salæret til en køberrådgiver i mange tilfælde er det samme eller større end salæret til en advokat, der kan yde uafhængig rådgivning om både jura, økonomi og med bred praktisk erfaring om boligkøb.
Klik her
PAS PÅ - DU HÆFTER SELV, NÅR DU BESTILLER BEDEMAND, STENHUGGER M.V.​
16-01-2023
Når et familiemedlem afgår ved døden, vil en af afdødes nærmeste pårørende typisk være kontaktperson og forestå den praktiske bestilling af bedemand, stenhugger, mindesammenkomst mm. Omkostningerne hertil kan godt løbe op og være forholdsvis store.
Klik her
Projektansvarsforsikring set i forhold til ABR 18´s regler
28-11-2022
I entrepriseafdelingen oplever vi mere og mere opgaver relateret til spørgsmålet om tegnelse af projektansvarsforsikring, særligt set i forhold til regelsættet i ABR 18 § 50, og i særdeleshed spørgsmålet om ansvars-begrænsning.
Klik her
NY HØJESTERETSKENDELSE - VANVIDSBILISME - BESLAGLÆGGELSE AF LEASINGBIL
14-10-2022
​Højesteret har i dag afsagt kendelse i den første sag om beslaglæggelse af en bil efter reglerne om vanvidsbilisme. Højesteret afviste Nordania Leasing A/S' påstand om, at beslaglæggelsen af bilen skulle ophæves. Samme konklusion var både byret og landsret nået frem til.
Klik her
EKSTRAORDINÆRE PRISSTIGNINGER PÅ BYGGEMATERIALER​ ​
03-10-2022
​I entrepriseretsafdelingen har vi i længere tid været involveret i de særlige overvejelser, der er blevet aktualiseret i kontrakter, foranlediget af de meget betydelige prisstigninger, der er sket på byggematerialer igennem de sidste par år.
Klik her
BOLIGKØBERE BLIVER FUPPET TIL AT INDGÅ NYE EL-AFTALER ​
05-07-2022
Forbrugerombudsmanden har netop afgjort, at fire ejendomsmæglere, fire elselskaber og et software selskab har handlet i strid med markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven. Fordi de fejlagtigt og svigagtigt har vildledt boligkøbere til at underskrive et bilag til købsaftalen om persondata, som i virkeligheden var en ny el-aftale.
Klik her
GOD PLANLÆGNING KAN SPARE DIG FOR MANGE TUSINDE KRONER OM ÅRET ​
08-04-2022
De nye ejendomsskatter fra 2024 medfører i mange tilfælde større skatter på boligen. Har man planer om at sælge sin bolig og senest købe ny bolig inden udgangen af 2023, kan man hente en klækkelig og varig rabat på ejendomskatten.
Klik her
BETÆNKNING OM FOREBYGGENDE REKONSTRUKTION ​
28-02-2022
Den 20. juni 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et direktiv om rammer for forebyggende rekonstruktion. Formålet med det nye direktiv er at øge muligheden for at økonomisk hårdt trængte virksomheder kan anmode om en rekonstruktion langt tidligere i forløbet end i dag. Konkursrådet kom den 1. februar 2022 med Betænkning om revision af reglerne om rekonstruktion, der kommer med forslag til implementering af direktivet.
Klik her
Hver anden boligkøber vælger advokaten til
17-01-2022
Boligkøberne er splittede, når det kommer til vigtigheden af advokatbistand ved en bolighandel. En ny undersøgelse fra AdvokatWatch vurderer, at mere end hver anden boligkøber vælger advokaten til. Hos Danske BOLIGadvokater er det ambitionen af få endnu flere til at se vigtigheden af uafhængig juridisk og økonomisk rådgivning.​
Klik her
​NYE BELØBSGRÆNSER OG REGLER 2022
03-01-2022
Leoni Advokater starter året ud med en kort oversigt over de nye beløbsgrænser for afgiftsfrie gavebeløb og nye regler om deling af børnepenge, der er trådt i kraft 1. januar 2022 – se mere her:
Klik her
NYHEDSSBREV - Danske BOLIGadvokater
17-12-2021
Ejerskifteforsikringen hjælper – eller gør den? Ejerskifteforsikringen dækker i udgangspunktet de eventuelle skader i boligen, som ikke står i tilstandsrapporten, og som boligkøberen ikke kendte eller burde kende på overtagelsestidspunktet.
Klik her
Prissætning til Black Friday
25-11-2021
Ved fastsættelse af priser til Black Friday skal den erhvervsdrivende være opmærksom på, at en prissammenligning mellem tilbudspris og normalpris ikke må være vildledende.
Klik her
GAVEKORT GØR LIVET LETTERE FOR FORÆLDRE TIL VOKSNE BØRN
15-11-2021
Mange unge kommer ofte galt fra start, fordi de som førstegangskøbere har lidt eller ingen erfaring med bolighandel, når de begiver sig ud på boligmarkedet. Særligt nu med det ekstraordinært lave antal udbudte boliger, kan det være svært at få overblikket over de juridiske og økonomiske konsekvenser af købet. Danske BOLIGadvokater lancerer gavekort til juridisk rådgivning.
Klik her
Ledelsesansvar under/efter COVID-19
28-10-2021
For de fleste var udbruddet af COVID-19 en helt ekstraordinær situation. Mange virksomheder fik skåret hele eller dele af deres indkomstgrundlag væk, og så sig nødsaget til at optage de lån, der har været udbudt af staten, som den eneste mulighed for at fremskaffe likviditet.
Klik her
COVID-19: UDSKUDTE BETALINGSFRISTER
27-10-2021
Under COVID-19 har staten gjort flere tiltag, der har haft til formål at holde hånden under virksomhederne. Dette har både været i form af udskydelse af frister for betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms. Derudover har der også været mulighed for at optage lån på baggrund af indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, samt angivet moms.​
Klik her
Tilbagebetaling af corona-lån
14-10-2021
Siden COVID-19 brød ud i Danmark tilbage i marts 2020, har det for en del virksomheder været muligt at optage lån fra staten. Disse lån har blandt andet været lån efter indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, samt lån efter angivet moms.
Klik her
FORURENEDE GRUNDE KAN KOSTE DYRT
20-09-2021
Mange boligkøbere hænger på regningen, når forurenede grunde købes i blinde. Selv med en udvidet ejerskifteforsikring mod forurening kan man ikke vide sig sikker. Danske BOLIGadvokater ønsker større gennemsigtig og forbrugervenlighed i forsikringsbetingelserne såvel som den enkelte bolighandel.
Klik her
PRESSEMEDDELELSE 31. MAJ 2021
31-05-2021
Leoni Advokater har vokseværk og udvider pr. 1. juni 2021 med kontor i Aalborg på Fredrikstadvej 1, 9200 Aalborg SV. Ved samme lejlighed er advokat (H) Hans Peter Storvang optaget som partner, og Tobias Worsøe, er ansat som advokatfuldmægtig.
Klik her
​Udlejer kan ikke kræve særskilt betaling for renovation ud over lejen
12-03-2021
Det er ikke ualmindeligt at beboelseslejekontrakter indeholder en bestemmelse under § 11, hvorefter lejer selv skal betale for sin affaldshåndtering og tømningsordning direkte til renovationsselskabet.
Klik her
Nyhedsbrev fra Danske BOLIGadvokater, marts 2021
10-03-2021
Nyhedsbrevet fra Danske BOLIGadvokater for marts måned, handler om indfrosset grundskyld som nu kan betales, ændrede regler om forældrekøb, advokatforbehold og ældre brændeovne ved ejerskifte.
Klik her
Nyhedsbrev fra Danske BOLIGadvokater, oktober 2020
05-10-2020
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om: nye tilstandsrapporter på vej, travlhed på boligmarkedet, +/- 15% reglen ved familieoverdragelse og meget mere.
Klik her
Ny højesterets dom om nærmeste pårørende - vigtig for alle ugifte samlevende!
12-09-2020
Siden 1. januar 2008 har ugifte samlevende under visse betingelser automatisk kunne blive omfattet af den almindelige standardbegunstigelse ”nærmeste pårørende” forud for afdødes børn. Højesteret har for nyligt afsagt en dom, hvorefter pensions- og forsikringsselskaber ikke uden ejerens aktive medvirken kan overføre de nye regler på de "gamle" ordninger fra før 2008. Ugifte samlevende risikerer derfor, at udbetalingerne fremover sker til afdødes børn, hvis de ikke aktivt ændrer begunstigelsen i deres forsikrings- og pensionsordninger.
Klik her
Fejl og mangler ved boligkøb kan forringe værdien
26-05-2020
Fejl og mangler er en betegnelse, der dækker over forhold eller egenskaber, som gør din bolig mindre værd end det, du er blevet oplyst i forbindelse med købet.
Klik her
Har du købt bolig? Tjekliste til 360 gradertjek
05-05-2020
En ny bolig betyder, at mange ting ændrer sig for dig og din familie – ting, som I måske ikke lige tænker over, og som først bliver synlige og presser sig på, hvis noget ikke går helt efter planen.
Klik her
​Din ægtefælle arver stadig selvom du har indgivet anmodning om separation eller skilsmisse
30-04-2020
Arveretten mellem ægtefæller ophører først, når ægteskabssagen er helt afsluttet, dvs. når der enten er udstedt en bevilling om separation/skilsmisse fra Familieretshuset eller der er afsagt en dom om samme i Familieretten.​ Men hvordan kan I så gøre i den periode?
Klik her
Nye afgørelser fra Højesteret
23-04-2020
Nye afgørelser fra Højesteret afklarer retsstillingen for så vidt angår forældelse, når kun en del af en fordring indbringes for fogedretten Når en sag indbringes for fogedretten, sker det ofte, at kreditor beløbsbegrænser sagen, hvilket vil sige, at sagen indbringes for et mindre beløb end hovedstolen. Denne metode benyttes typisk for at spare retsafgift. Højesteret har netop taget stilling til, hvad denne fremgangsmåde betyder i forhold til afbrydelse af forældelsesfrisen. Tidligere har der været uenighed om, hvorvidt forældelsen afbrydes for hele fordringen, eller kun for den del af fordringen som indbringes.
Klik her
COVID-19 - Kan medarbejdere blive kaldt på arbejde, selvom de er hjemsendt efter lønkompensationsordningen?
22-04-2020
Mange virksomheder benytter sig af lønkompensationsordningen. Men hvad betyder det egentlig, når det fremgår, at medarbejderen ikke må arbejde i lønkompensationsperioden. Må medarbejderen så slet ikke komme på arbejde, selvom der er behov for det nogle dage?
Klik her
Update på kompensationsordningerne
20-04-2020
Her er en update på ændringer/forbedringer af kompensationsordningerne, som blev aftalt i lørdags d. 18. april 2020, kompensationsordningerne er generelt forlænget til og med den 8. juli 2020.
Klik her
COVID-19 og force majeure – men hvad betyder det egentligt?
06-04-2020
Covid-19 - Virkningen af force majeure, herunder om aftaleparter kan kræve deres allerede erlagte ydelse tilbage. I denne tid skrives der meget om force majeure. Mange steder konkluderes det, at Covid-19 restriktioner kan ses som en force majeure-begivenhed, som medfører ansvarsfrihed. Spørgsmålet er dog, hvad dette egentlig betyder?
Klik her
COVID 19 - Erhvervslejer undlader at betale husleje begrundet med Covid-19
30-03-2020
Mange butikker og andre virksomheder er i dag midlertidigt lukkede grundet nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19. En del efter påbud fra regeringen. Dette har medført, at flere lejere ikke mener de skal betale leje.
Klik her
Fejlkøb koster boligkøberne dyrt
27-03-2020
Flere boligkøbere ender med at fortryde hele eller dele af deres boligkøb. Er man ikke opmærksom, kan brug af fortrydelsesretten blive en dyr fornøjelse. Danske BOLIGadvokater oplever, at fortrydelsesret ved boligkøb er et af de mest søgte emner på nettet.
Klik her
Regeringens hjælpepakke vedr. lønkompensation
26-03-2020
Den 14. marts 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere. Den 24. marts 2020 blev lovforslaget herom vedtaget. Den 25. marts 2020 er der åbnet op for, at virksomhederne kan søge om lønkompensation.
Klik her
Erhvervsleje: Nedsættelse af husleje grundet Covid-19, er det muligt?
23-03-2020
COVID-19 medfører stadig flere og flere restriktioner, mange holder sig efter regeringens anbefalinger indendørs, hvilket medfører et fald i omsætning for mange erhvervsdrivende. For at kunne holde forretningen kørende, må det derfor forventes, at mange erhvervslejere vil forsøge at få en aftale i stand med udlejer, hvorefter der gives henstand med huslejen eller nedsættelse af samme for en periode. Der kan også være lejere, der vil forsøge at varsle regulering af lejen til en lavere leje efter erhvervslejelovens regler herom. Denne artikel vil beskrive, hvordan udlejer bør forholde sig i de netop citerede situationer.
Klik her
Kompensationsaftale, pressemøde den 19. marts 2020
19-03-2020
Finansministeren har på et pressemøde den 19. marts 2020 kl. 11.00 fremlagt en aftale mellem Folketingets partier om initiativer til støtte for selvstændige og de virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af konsekvenserne af Covid-19. Pakken indeholder blandt andet også en styrkelse af Rejsegaratifonden.
Klik her
Midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter
19-03-2020
Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som følge af både COVID-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark. Regeringen har allerede aftalt en lønkompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter. Der etableres desuden en ordning for kompensation af selvstændigt erhvervsdrivende, og der er taget en række initiativer med henblik på at styrke virksomhedernes likviditet.
Klik her
Regeringens forslag om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter og midlertidig kompensationsordning for selvstændige
18-03-2020
Finansministeren har på et pressemøde den 18. marts 2020 kl. 12.00 fremlagt nye initiativer til støtte for selvstændige og de virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af konsekvenserne af Covid-19.
Klik her
Lønkompensation Covid-19, trepartsaftale
16-03-2020
Orientering om trepartsaftale mellem staten, FH og DA om midlertidig lønkompensation
Klik her
Regeringen hjælpepakke I, Covid-19
15-03-2020
Regeringen har den 13. marts 2020 fremsat forslag til nogle af de første initiativer, som skal hjælpe virksomhederne i den private sektor igennem den vanskelige situation, som Covid-19 har sat os alle sammen i.
Klik her
Covid-19 og force majeure
14-03-2020
COVID-19 breder sig med hastige skridt. Særligt spørgsmålene om man som ordregiver kan undlade at modtage varer eller ydelser uden at pådrage sig et erstatningsansvar, eller om man som leverandør har ret til ikke at levere sine varer eller ydelser uden at pådrage sig et erstatningsansvar melder sig i erhvervslivet.
Klik her
Leoni Advokater i fuld aktivitet, Covid-19
13-03-2020
Vores medarbejder sidder klar, med små justeringer og tilpasninger til situationen
Klik her
Pas på os og hinanden, Covid-19 forbehold hos Leoni Advokater
12-03-2020
Leoni Advokater følger vi regeringens udmelding og opfordre derfor til at alt kontakt foregår telefonisk eller pr mail
Klik her
Covid-19 arbejdsgruppe
12-03-2020
Hos Leoni Advokater sidder vi klar til at hjælpe alle der måtte have brug for juridisk rådgivning i forbindelse med Covid-19
Klik her
Overblik over regler for brug af e-mail og sms i lejeforhold
24-02-2020
De fleste lejere og udlejere er i dag så vant til at kommunikere med hinanden via mail og sms, at de slet ikke forholder sig til at denne form for digital kommunikation faktisk er lovreguleret i boliglejeforhold.
Klik her
Vidste du, at indholdet af et testamente kan blive forældet?
12-02-2020
I 2008 blev der indført store ændringer af arvelovgivningen. Tvangsarven til børn og ægtefæller blev bl.a.halveret og fordelt imellem dem på en anden måde end hidtil. Der blev indført mulighed for oprettelse af et såkaldt udvidet samlevertestamente og meget mere.
Klik her
Sikring af virksomheden
07-02-2020
Driver du selvstændig virksomhed, er der en særlig anledning til nøje at overveje den økonomiske ordning under samliv eller ægteskab. Det har nemlig stor betydning for din virksomhed og ejerskabet af denne, hvordan du har indrettet dig privat. Det har samtidig stor betydning for din familie, herunder for familiens forsørgelse.
Klik her
Ny portal skal hjælpe virksomheder med at gennemskue hvilke data de må gemme
05-02-2020
​Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed må indsamle og anvende forskellige typer oplysninger (data)? Erhvervsstyrelsen har åbnet en ny portal, hvor man kan finde svar på en række konkrete spørgsmål.
Klik her
Nyhedsbrev fra BOLIGadvokaterne, januar 2020
15-01-2020
Årets første nyhedsbrev hvor I bl.a. kan læse om: forkert oplysning om boligareal, boligskattereformen, pas på faldgrupper i entreprisekontrakter og sælgers ansvarsfraskrivelse
Klik her
Skader i forbindelse med nytår
31-12-2019
Hvordan er du egentligt stillet, hvis der i aften sker skader på din ejendom som følge af nytårsløjer eller vildfarent fyrværkeri?
Klik her
Chargeback - Snyd ved online handel
23-12-2019
hvad gør du, hvis du køber en vare på nettet, og sælger trækker pengene fra din konto uden nogensinde at levere varen? Kan man få sine penge tilbage af banken?
Klik her
Gæstebudskaber
18-12-2019
Det er juletid, og det betyder at familie og venner samles 🎄Men hvordan står du, hvis en gæst kommer til at ødelægge en ting i dit hjem ved et uheld?
Klik her
Går du med en invester i maven? Ny investerfradragslov
31-01-2019
Hvis du går med en løve i maven, som overvejer at placere penge i små og mellemstore virksomheder, er det fra i morgen blevet mere attraktivt med investorfradragsloven.
Klik her
Pas på når du lejer din bolig ud gennem Airbnb
11-09-2018
Hvad skal du være opmærksom på når du lejer din bolig ud via Airbnb og hvordan er du stillet ved skabe på din bolig?
Klik her
Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her
Nyt skilsmissesystem hvor barnet er i fokus
30-03-2018
Den 27. marts 2018 er der indgået en aftale om ét samlet familieretligt system, aftalen fremsættes som et lovforslag i efteråret 2018. Aftalens formål er at danne et system, hvor barnet er i centrum og dets behov mødes undervejs. Systemet skal være gennemskueligt og forudsigeligt for familien.
Klik her
Ny ferielov gør det muligt at bruge optjent ferie samme år
01-02-2018
Folketinget har netop vedtaget en ny ferielov. Fra den 1. september 2020 optjener man ferie hver måned, som allerede kan bruges den efterfølgende måned.
Klik her
Digital kommunikation i boliglejeforhold
31-01-2018
Folketinget har vedtaget en ny lov i december for at fremme digital kommunikation i lejeboligforhold. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2018 og vil få virkning fra denne dato for lejekontrakter, der er indgået herefter.
Klik her
Nyhedsbrev fra BOLIGadvokaterne, januar 2018
24-01-2018
Læs om den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, DinGeo.dk, manglende beboelse af andelsboliger kan føre til tvangssalg og energimærkninger
Klik her
​Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018
05-01-2018
Med den nye ægtefællelov har ægtefæller fået flere muligheder for at aftale en anden deling af deres formuer end lovgivningens udgangspunkt om ligedeling. En sådan aftale skal som hidtil oprettes ved skriftlig ægtepagt, der skal tinglyses.
Klik her
Ønsker I at forebygge familiekonflikter ved dødsfald?
17-10-2017
Flere dokumentarprogrammer i fjernsynet har gennem de seneste år vist hvordan fordeling af arv, pensioner og gruppelivsordninger kan medføre voldsomme konflikter i ellers velfungerende familier.
Klik her
Er du opmærksom på dine fradragsmuligheder?
07-03-2017
​Er du opmærksom på, hvilke fradrag du har ret til?​ For at gøre fradragsmulighederne mere overskuelige, har vi udarbejdet en liste over de mest almindelige fradrag.
Klik her
Fremtidsfuldmagter
08-12-2016
​Folketinget vedtog i juni 2016 en ny lov om en særlig type fuldmagt, der - i modsætning til de hyppigt anvendte generalfuldmagter - ikke træder i kraft så snart de er underskrevet, men først på et senere tidspunkt
Klik her
Håndbog til husbyggere
02-05-2016
Advokat Lars Kaasgaard er medforfatter på en ny håndbog til husbyggere, find den og andre relevante links i nyheden.
Klik her
Kamp for at beskytte boligkøberne
16-02-2016
I snart 16 år har Danske ​BOLIGadvokater​arbejdet for at sikre boligkøberne uafhængig rådgivning og en fair bolighandel.
Klik her
Er dit lejeforhold indrettet efter den nyeste lejelov?
22-07-2015
Den 1. juli 2015 trådte den nye reviderede lejelov i kraft, men mange udlejere har stadig ikke fået deres lejekontrakter indrettet efter de nye regler
Klik her

​I forsøget på at øge gennemsigtigheden i virksomhederne, er der vedtaget en ny lov den 23. maj 2017. Loven omhandler virksomheder og fondes pligt til at indhente, opbevare og registrere oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

Formålet med reglerne er at skabe en større åbenhed i de danske virksomheder for at undgå, at selskaberne eksempelvis anvendes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet.

​​I følge loven om registrering af reelle ejere, er det ikke kun selskaber, men også fonde, der skal registrere deres reelle ejere. Det kan virke mærkeligt, da en fond er selvejende og dermed per definition ikke har nogen ejere.

Hvordan defineres de reelle ejere?

Reelle ejere bliver i loven defineret som den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol over selskaber ved hjælp af andre midler.

Modsat legale ejere, der både kan være fysiske personer og virksomheder der direkte ejer 5 % eller mere, skal reelle ejere altid være en fysisk person.

For at en person er reel ejer, skal personen besidde en tilstrækkelig andel af kapitalen, stemmerne eller udøve kontrol ved hjælp af andre midler. Det antages, at man er reel ejer, hvis man besidder mere end 25 % af kapitalandelene eller stemmerettighederne. Antager man, at en anden person reelt har kontrol over andelene eller stemmerne, skal denne person også registreres. Eksistensens af potentielle stemmerettigheder skal også tages i betragtning, idet sådanne kan udnyttes og konverteres ved en ensidig beslutning fra rettighedshaveren. Hvis en person har kontrol ved andre rettigheder i henhold til vedtægter eller anden aftale, kan man ligeledes anses for at være reel ejer. Det kan bl.a. være ret til udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

Det er nødvendigt at klarlægge hele ejerstrukturen i virksomheden og koncernen for at kunne vurdere, hvem der er den eller de reelle ejere i en virksomhed.

Hvem skal registrer reelle ejere?

 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Anpartsselskaber (ApS)
 • Aktieselskaber (A/S)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
 • Finansielle virksomheder
 • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
 • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Følgende virksomheder er ikke forpligtet til at oplyse reelle ejere:

 • Børsnoterede virksomheder
 • Enkeltmandvirksomheder
 • Selvstændige offentlige virksomheder
 • Filialer
 • Medarbejderinvesteringsselskaber
 • Frivillige foreninger
 • Andelsboligforeninger.

Hvem skal registreres som reelle ejere i fonde?

Reelle ejere i fonde er defineret som den eller de fysiske personer, som i sidste ende direkte eller indirekte udøver kontrol eller på anden måde har ejerskabslingende beføjelser. Det kan eksempel-vis være fondens bestyrelse og fysiske personer, der er særligt begunstigede af fonden (navnlig større uddelings-modtagere). Hertil de enkeltpersoner, der nyder godt af fondens uddelinger, der endnu ikke kendes af fonden samt den gruppe personer, i hvis hovedinteresse fonden er oprettet eller fungerer. Alle disse betegnes derved som reelle ejere.

Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond er altid at betragte som reelle ejere. Hvis fonden i henhold til bestemmelsen alene har bestyrelsen som reelle ejere, skal der som udgangspunkt ikke oplyses om art og omfang af rettigheder, da bestyrelsens rettigheder og pligter følger af lov om erhvervsdrivende fonde og den enkelte fonds vedtægt.

For så vidt angår personer, der er særligt begunstigede af fonden, bemærkes, at disse som udgangspunkt alene anses som reelle ejere i den foreslåede bestemmelses forstand, hvis de efter fondens vedtægt har et retskrav på at modtage en ikke ubetydelig andel af fondens midler. Det afgøres efter en konkret vurdering, om en uddelingsberettiget person er særligt begunstiget af fonden.

Stifteren kan også anses som reelle ejer, hvis denne har særlige beføjelser i vedtægten, fx en vis kontrol eller anden form for ejerskabsbeføjelser. Det kan også påvirke bedømmelsen, hvis formuen ikke er effektivt og uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.

Er virksomheder forpligtet til at registrere ejerne?

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at registrere oplysningerne om de reelle ejere.

Man er forpligtet til at foretage fornødne undersøgelser med henblik på at konstatere, hvem der reelt ejer eller kontrollerer virksomheden. Man skal foretage alle rimelige forsøg på at identificere de reelle ejere forstået således, at virksomheden skal gøre alt, der ikke vurderes som værende uhensigtsmæssigt eller urimeligt.

Hvis virksomheden ikke har reelle ejere eller disse ikke kan identificeres, skal ledelsen i den pågældende virksomheds registreres som reelle ejere. Man skal notere, hvad virksomheden har foretaget sig, og hvorfor det ikke har været muligt at foretage sig noget yderligere. Oplysningerne skal gemmes i 5 år.

Virksomheden har desuden løbende pligt til at påse, at oplysningerne er opdaterede. Virksomheden skal som minimum opdatere oplysningerne om de reelle ejere en gang om året.

​​

Hvornår skal registreringen finde sted?

Nye virksomheder der stiftes den 23. maj 2017 eller senere, skal registrere oplysningerne om de reelle ejere i forbindelse med stiftelsen af virksomheden. For virksomheder stiftet før den 23. maj 2017 er fristen den 1. december 2017. Der kan pålægges bødestraf ved overtrædelse heraf

VED SPØRGSMÅL ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE:

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651