Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

nYHEDER ​FRA lEONI aDVOKATER

Tilbagebetaling af corona-lån
14-10-2021
Siden COVID-19 brød ud i Danmark tilbage i marts 2020, har det for en del virksomheder været muligt at optage lån fra staten. Disse lån har blandt andet været lån efter indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, samt lån efter angivet moms.
Klik her
FORURENEDE GRUNDE KAN KOSTE DYRT
20-09-2021
Mange boligkøbere hænger på regningen, når forurenede grunde købes i blinde. Selv med en udvidet ejerskifteforsikring mod forurening kan man ikke vide sig sikker. Danske BOLIGadvokater ønsker større gennemsigtig og forbrugervenlighed i forsikringsbetingelserne såvel som den enkelte bolighandel.
Klik her
PRESSEMEDDELELSE 31. MAJ 2021
31-05-2021
Leoni Advokater har vokseværk og udvider pr. 1. juni 2021 med kontor i Aalborg på Fredrikstadvej 1, 9200 Aalborg SV. Ved samme lejlighed er advokat (H) Hans Peter Storvang optaget som partner, og Tobias Worsøe, er ansat som advokatfuldmægtig.
Klik her
​Udlejer kan ikke kræve særskilt betaling for renovation ud over lejen
12-03-2021
Det er ikke ualmindeligt at beboelseslejekontrakter indeholder en bestemmelse under § 11, hvorefter lejer selv skal betale for sin affaldshåndtering og tømningsordning direkte til renovationsselskabet.
Klik her
Nyhedsbrev fra Danske BOLIGadvokater, marts 2021
10-03-2021
Nyhedsbrevet fra Danske BOLIGadvokater for marts måned, handler om indfrosset grundskyld som nu kan betales, ændrede regler om forældrekøb, advokatforbehold og ældre brændeovne ved ejerskifte.
Klik her
Nyhedsbrev fra Danske BOLIGadvokater, oktober 2020
05-10-2020
I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om: nye tilstandsrapporter på vej, travlhed på boligmarkedet, +/- 15% reglen ved familieoverdragelse og meget mere.
Klik her
Ny højesterets dom om nærmeste pårørende - vigtig for alle ugifte samlevende!
12-09-2020
Siden 1. januar 2008 har ugifte samlevende under visse betingelser automatisk kunne blive omfattet af den almindelige standardbegunstigelse ”nærmeste pårørende” forud for afdødes børn. Højesteret har for nyligt afsagt en dom, hvorefter pensions- og forsikringsselskaber ikke uden ejerens aktive medvirken kan overføre de nye regler på de "gamle" ordninger fra før 2008. Ugifte samlevende risikerer derfor, at udbetalingerne fremover sker til afdødes børn, hvis de ikke aktivt ændrer begunstigelsen i deres forsikrings- og pensionsordninger.
Klik her
Fejl og mangler ved boligkøb kan forringe værdien
26-05-2020
Fejl og mangler er en betegnelse, der dækker over forhold eller egenskaber, som gør din bolig mindre værd end det, du er blevet oplyst i forbindelse med købet.
Klik her
Har du købt bolig? Tjekliste til 360 gradertjek
05-05-2020
En ny bolig betyder, at mange ting ændrer sig for dig og din familie – ting, som I måske ikke lige tænker over, og som først bliver synlige og presser sig på, hvis noget ikke går helt efter planen.
Klik her
​Din ægtefælle arver stadig selvom du har indgivet anmodning om separation eller skilsmisse
30-04-2020
Arveretten mellem ægtefæller ophører først, når ægteskabssagen er helt afsluttet, dvs. når der enten er udstedt en bevilling om separation/skilsmisse fra Familieretshuset eller der er afsagt en dom om samme i Familieretten.​ Men hvordan kan I så gøre i den periode?
Klik her
Nye afgørelser fra Højesteret
23-04-2020
Nye afgørelser fra Højesteret afklarer retsstillingen for så vidt angår forældelse, når kun en del af en fordring indbringes for fogedretten Når en sag indbringes for fogedretten, sker det ofte, at kreditor beløbsbegrænser sagen, hvilket vil sige, at sagen indbringes for et mindre beløb end hovedstolen. Denne metode benyttes typisk for at spare retsafgift. Højesteret har netop taget stilling til, hvad denne fremgangsmåde betyder i forhold til afbrydelse af forældelsesfrisen. Tidligere har der været uenighed om, hvorvidt forældelsen afbrydes for hele fordringen, eller kun for den del af fordringen som indbringes.
Klik her
COVID-19 - Kan medarbejdere blive kaldt på arbejde, selvom de er hjemsendt efter lønkompensationsordningen?
22-04-2020
Mange virksomheder benytter sig af lønkompensationsordningen. Men hvad betyder det egentlig, når det fremgår, at medarbejderen ikke må arbejde i lønkompensationsperioden. Må medarbejderen så slet ikke komme på arbejde, selvom der er behov for det nogle dage?
Klik her
Update på kompensationsordningerne
20-04-2020
Her er en update på ændringer/forbedringer af kompensationsordningerne, som blev aftalt i lørdags d. 18. april 2020, kompensationsordningerne er generelt forlænget til og med den 8. juli 2020.
Klik her
COVID-19 og force majeure – men hvad betyder det egentligt?
06-04-2020
Covid-19 - Virkningen af force majeure, herunder om aftaleparter kan kræve deres allerede erlagte ydelse tilbage. I denne tid skrives der meget om force majeure. Mange steder konkluderes det, at Covid-19 restriktioner kan ses som en force majeure-begivenhed, som medfører ansvarsfrihed. Spørgsmålet er dog, hvad dette egentlig betyder?
Klik her
COVID 19 - Erhvervslejer undlader at betale husleje begrundet med Covid-19
30-03-2020
Mange butikker og andre virksomheder er i dag midlertidigt lukkede grundet nedlukningen af samfundet på grund af Covid-19. En del efter påbud fra regeringen. Dette har medført, at flere lejere ikke mener de skal betale leje.
Klik her
Fejlkøb koster boligkøberne dyrt
27-03-2020
Flere boligkøbere ender med at fortryde hele eller dele af deres boligkøb. Er man ikke opmærksom, kan brug af fortrydelsesretten blive en dyr fornøjelse. Danske BOLIGadvokater oplever, at fortrydelsesret ved boligkøb er et af de mest søgte emner på nettet.
Klik her
Regeringens hjælpepakke vedr. lønkompensation
26-03-2020
Den 14. marts 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation for fyringstruede medarbejdere. Den 24. marts 2020 blev lovforslaget herom vedtaget. Den 25. marts 2020 er der åbnet op for, at virksomhederne kan søge om lønkompensation.
Klik her
Erhvervsleje: Nedsættelse af husleje grundet Covid-19, er det muligt?
23-03-2020
COVID-19 medfører stadig flere og flere restriktioner, mange holder sig efter regeringens anbefalinger indendørs, hvilket medfører et fald i omsætning for mange erhvervsdrivende. For at kunne holde forretningen kørende, må det derfor forventes, at mange erhvervslejere vil forsøge at få en aftale i stand med udlejer, hvorefter der gives henstand med huslejen eller nedsættelse af samme for en periode. Der kan også være lejere, der vil forsøge at varsle regulering af lejen til en lavere leje efter erhvervslejelovens regler herom. Denne artikel vil beskrive, hvordan udlejer bør forholde sig i de netop citerede situationer.
Klik her
Kompensationsaftale, pressemøde den 19. marts 2020
19-03-2020
Finansministeren har på et pressemøde den 19. marts 2020 kl. 11.00 fremlagt en aftale mellem Folketingets partier om initiativer til støtte for selvstændige og de virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af konsekvenserne af Covid-19. Pakken indeholder blandt andet også en styrkelse af Rejsegaratifonden.
Klik her
Midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter
19-03-2020
Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som følge af både COVID-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark. Regeringen har allerede aftalt en lønkompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter. Der etableres desuden en ordning for kompensation af selvstændigt erhvervsdrivende, og der er taget en række initiativer med henblik på at styrke virksomhedernes likviditet.
Klik her
Regeringens forslag om midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter og midlertidig kompensationsordning for selvstændige
18-03-2020
Finansministeren har på et pressemøde den 18. marts 2020 kl. 12.00 fremlagt nye initiativer til støtte for selvstændige og de virksomheder, som rammes ekstraordinært hårdt af konsekvenserne af Covid-19.
Klik her
Lønkompensation Covid-19, trepartsaftale
16-03-2020
Orientering om trepartsaftale mellem staten, FH og DA om midlertidig lønkompensation
Klik her
Regeringen hjælpepakke I, Covid-19
15-03-2020
Regeringen har den 13. marts 2020 fremsat forslag til nogle af de første initiativer, som skal hjælpe virksomhederne i den private sektor igennem den vanskelige situation, som Covid-19 har sat os alle sammen i.
Klik her
Covid-19 og force majeure
14-03-2020
COVID-19 breder sig med hastige skridt. Særligt spørgsmålene om man som ordregiver kan undlade at modtage varer eller ydelser uden at pådrage sig et erstatningsansvar, eller om man som leverandør har ret til ikke at levere sine varer eller ydelser uden at pådrage sig et erstatningsansvar melder sig i erhvervslivet.
Klik her
Leoni Advokater i fuld aktivitet, Covid-19
13-03-2020
Vores medarbejder sidder klar, med små justeringer og tilpasninger til situationen
Klik her
Pas på os og hinanden, Covid-19 forbehold hos Leoni Advokater
12-03-2020
Leoni Advokater følger vi regeringens udmelding og opfordre derfor til at alt kontakt foregår telefonisk eller pr mail
Klik her
Covid-19 arbejdsgruppe
12-03-2020
Hos Leoni Advokater sidder vi klar til at hjælpe alle der måtte have brug for juridisk rådgivning i forbindelse med Covid-19
Klik her
Overblik over regler for brug af e-mail og sms i lejeforhold
24-02-2020
De fleste lejere og udlejere er i dag så vant til at kommunikere med hinanden via mail og sms, at de slet ikke forholder sig til at denne form for digital kommunikation faktisk er lovreguleret i boliglejeforhold.
Klik her
Vidste du, at indholdet af et testamente kan blive forældet?
12-02-2020
I 2008 blev der indført store ændringer af arvelovgivningen. Tvangsarven til børn og ægtefæller blev bl.a.halveret og fordelt imellem dem på en anden måde end hidtil. Der blev indført mulighed for oprettelse af et såkaldt udvidet samlevertestamente og meget mere.
Klik her
Sikring af virksomheden
07-02-2020
Driver du selvstændig virksomhed, er der en særlig anledning til nøje at overveje den økonomiske ordning under samliv eller ægteskab. Det har nemlig stor betydning for din virksomhed og ejerskabet af denne, hvordan du har indrettet dig privat. Det har samtidig stor betydning for din familie, herunder for familiens forsørgelse.
Klik her
Ny portal skal hjælpe virksomheder med at gennemskue hvilke data de må gemme
05-02-2020
​Er du i tvivl om, hvordan din virksomhed må indsamle og anvende forskellige typer oplysninger (data)? Erhvervsstyrelsen har åbnet en ny portal, hvor man kan finde svar på en række konkrete spørgsmål.
Klik her
Nyhedsbrev fra BOLIGadvokaterne, januar 2020
15-01-2020
Årets første nyhedsbrev hvor I bl.a. kan læse om: forkert oplysning om boligareal, boligskattereformen, pas på faldgrupper i entreprisekontrakter og sælgers ansvarsfraskrivelse
Klik her
Skader i forbindelse med nytår
31-12-2019
Hvordan er du egentligt stillet, hvis der i aften sker skader på din ejendom som følge af nytårsløjer eller vildfarent fyrværkeri?
Klik her
Chargeback - Snyd ved online handel
23-12-2019
hvad gør du, hvis du køber en vare på nettet, og sælger trækker pengene fra din konto uden nogensinde at levere varen? Kan man få sine penge tilbage af banken?
Klik her
Gæstebudskaber
18-12-2019
Det er juletid, og det betyder at familie og venner samles 🎄Men hvordan står du, hvis en gæst kommer til at ødelægge en ting i dit hjem ved et uheld?
Klik her
Går du med en invester i maven? Ny investerfradragslov
31-01-2019
Hvis du går med en løve i maven, som overvejer at placere penge i små og mellemstore virksomheder, er det fra i morgen blevet mere attraktivt med investorfradragsloven.
Klik her
Pas på når du lejer din bolig ud gennem Airbnb
11-09-2018
Hvad skal du være opmærksom på når du lejer din bolig ud via Airbnb og hvordan er du stillet ved skabe på din bolig?
Klik her
Nyhedsbrev fra boligadvokaterne
03-09-2018
Læs blandt andet om, hvorfor man som bygherre i nybyggeri bør bruge egen byggerådgiver
Klik her
Nyt skilsmissesystem hvor barnet er i fokus
30-03-2018
Den 27. marts 2018 er der indgået en aftale om ét samlet familieretligt system, aftalen fremsættes som et lovforslag i efteråret 2018. Aftalens formål er at danne et system, hvor barnet er i centrum og dets behov mødes undervejs. Systemet skal være gennemskueligt og forudsigeligt for familien.
Klik her
Ny ferielov gør det muligt at bruge optjent ferie samme år
01-02-2018
Folketinget har netop vedtaget en ny ferielov. Fra den 1. september 2020 optjener man ferie hver måned, som allerede kan bruges den efterfølgende måned.
Klik her
Digital kommunikation i boliglejeforhold
31-01-2018
Folketinget har vedtaget en ny lov i december for at fremme digital kommunikation i lejeboligforhold. Reglerne trådte i kraft 1. januar 2018 og vil få virkning fra denne dato for lejekontrakter, der er indgået herefter.
Klik her
Nyhedsbrev fra BOLIGadvokaterne, januar 2018
24-01-2018
Læs om den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, DinGeo.dk, manglende beboelse af andelsboliger kan føre til tvangssalg og energimærkninger
Klik her
​Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft den 1. januar 2018
05-01-2018
Med den nye ægtefællelov har ægtefæller fået flere muligheder for at aftale en anden deling af deres formuer end lovgivningens udgangspunkt om ligedeling. En sådan aftale skal som hidtil oprettes ved skriftlig ægtepagt, der skal tinglyses.
Klik her
Ønsker I at forebygge familiekonflikter ved dødsfald?
17-10-2017
Flere dokumentarprogrammer i fjernsynet har gennem de seneste år vist hvordan fordeling af arv, pensioner og gruppelivsordninger kan medføre voldsomme konflikter i ellers velfungerende familier.
Klik her
Er du opmærksom på dine fradragsmuligheder?
07-03-2017
​Er du opmærksom på, hvilke fradrag du har ret til?​ For at gøre fradragsmulighederne mere overskuelige, har vi udarbejdet en liste over de mest almindelige fradrag.
Klik her
Fremtidsfuldmagter
08-12-2016
​Folketinget vedtog i juni 2016 en ny lov om en særlig type fuldmagt, der - i modsætning til de hyppigt anvendte generalfuldmagter - ikke træder i kraft så snart de er underskrevet, men først på et senere tidspunkt
Klik her
Håndbog til husbyggere
02-05-2016
Advokat Lars Kaasgaard er medforfatter på en ny håndbog til husbyggere, find den og andre relevante links i nyheden.
Klik her
Kamp for at beskytte boligkøberne
16-02-2016
I snart 16 år har Danske ​BOLIGadvokater​arbejdet for at sikre boligkøberne uafhængig rådgivning og en fair bolighandel.
Klik her
Er dit lejeforhold indrettet efter den nyeste lejelov?
22-07-2015
Den 1. juli 2015 trådte den nye reviderede lejelov i kraft, men mange udlejere har stadig ikke fået deres lejekontrakter indrettet efter de nye regler
Klik her

ELEKTRONISK UNDERSKRIFT VED BOLIGKØB

Det er nemt og hurtigt men livsfarligt! Umiddelbart kan en elektronisk underskrift på købsaftalen virke som en fordel for både køber og sælger, da det letter papirarbejdet i bolighandlen. Men det kan blive dyrt, hvis du fortryder dit ”klik”. Læs mere om hvorfor her. 

KONE-FINTEN SKAL FORHINDRES I KONKURSRETTEN

Fra den 1. januar 2018 skal en ændring af konkurslovens regler om omstødelse af gaver hindre, at penge overføres til konen, når en person er tæt på en konkurs.

Læs mere om lovændringen her.

HVAD KAN ET ERHVERVSLEJEMÅL BENYTTES TIL?

Hovedreglen for anvendelsen af et erhvervslejemål er, at lejer kun kan anvende lejemålet til det formål, som er aftalt ved lejemålets indgåelse. Dette bestemmes i lejelovens § 34. Det er derfor vigtigt at være specifik i forhold til formålet med lejemålet, så der er enighed mellem lejer og udlejer om, hvad lejemålet må bruges til. Læs mere her.

REELLE EJERE

I forsøget på at øge gennemsigtigheden i virksomhederne, er der vedtaget en ny lov den 23. maj 2017. Loven omhandler virksomheder og fondes pligt til at registrere oplysninger om deres reelle ejere. Formålet med reglerne er at skabe en større åbenhed i de danske virksomheder for at undgå, at selskaberne eksempelvis anvendes til skattesvig og anden økonomisk kriminalitet. Læs mere her.

ER DU OPMÆRKSOM PÅ DEN NYE LOV OM FREMTIDSFULDMAGTER?

Folketinget har vedtaget en ny lov om en særlig type fuldmagt, der - i modsætning til de hyppigt anvendte generalfuldmagter - ikke træder i kraft så snart de er underskrevet. Loven indeholder bl.a. særlige regler om oprettelsen af en fremtidsfuldmagt samt digital registrering og ikraftsættelse af fuldmagten.

Læs mere om fremtidsfuldmagter her.

HAR DU OPLEVET FLYFORSINKELSER ELLER AFLYSTE FLY?

Du er kommet hjem fra en dejlig ferie, men turen til din rejsedestination blev lidt længere end forventet. Hvad er dine rettigheder, hvis du oplever denne slags forsinkelser, eller hvis dit fly bliver aflyst? - og hvad er dine muligheder for at få kompensation? Læs mere her.

HAR DU HUSKET AT SKRIVE ET TESTAMENTE?

Når et menneske dør, vil der i de fleste tilfælde være en naturlig arving. Men hvad sker der, hvis der ikke er en naturlig arving, og der ikke er skrevet et testamente? Ofte bestiller den ansvarlige advokat et auktionshus til at identificere de ting i dødsboet, der har en værdi. Herefter bliver de solgt på auktion. Læs mere om denne type dødsboer her. 

ER DU OPMÆRKSOM PÅ DINE RETTIGHEDER SOM ARKITEKT?

​Når en arkitekt har udarbejdet en tegning, som skal bruges i forbindelse med opførelsen af et hus eller andet bygningsværk, har arkitekten eneretten til at bestemme, hvem der må opføre huse mv. på baggrund af tegningerne. Hvis en person eller en virksomhed uretmæssigt opfører en bygning på baggrund af tegningsmaterialet, så kan arkitekten rejse et krav om betaling af en betragtelig kompensation over for den pågældende bygherre. Efter omstændighederne kan dette krav endda også rejses over for den bygherre, som har bestilt tegningsmaterialet. Læs mere om dine rettigheder som arkitekt her.

NYE REGLER OM ROAMING INDEN FOR EU

​Fra den 15. juni 2017 må teleselskaberne ikke længere kræve et ekstra beløb, når du anvender roaming på din telefon i et af de 28 EU-lande. Læs mere om de nye regler her.

VELLYKKEDE HUMAN DUE DILIGENCE

Inden for hvert vores fagområde, har Leoni som advokater og AKON som strategikonsulenter hjulpet mange kunder igennem vellykket overdragelser og fusioner og herigennem erfaret, at jo bedre parterne er forberedt, på de menneskelige og juridiske udfordringer, jo bedre går processen. Find alle rådene her.

HVILKE BUTIKKER HAR RET TIL AT HOLDE ÅBENT HELLIGDAGE?

Påsken består af flere helligdage som skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2.påskedag, hvor butikkerne ifølge lukkeloven ikke har ret til at holde åbent. Der er dog mulighed for, at flere butikker alligevel kan holde åbent i de kommende helligdage, hvis de kan henføres til en af undtagelserne, som du kan læse mere om her.​​

​​

NEDSÆTTELSE AF BO - OG GAVEAFGIFTEN VED GENERATIONSSKIFTE

​​I dag skal der efter boafgiftsloven betales bo- eller gaveafgift med 15 % af den samlede arv eller gave, såfremt gaven er modtaget af en nærtstående. Forslagets gennemførelse vil indebære, at bo- og gaveafgiften gradvist nedsættes fra de nuværende 15 % til 5 % indtil 2020 ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem. Læs mere om lovforslagets betydning her.

FORDELE VED PAKKEREJSER ​​

Er du en af dem, som i øjeblikket er ved at planlægge dette års sommerferie sydpå? så er det en god ide at overveje, om du skal bestille din rejse som en pakkerejse, da beskyttelsen af forbrugeren er højere end ved at købe hotel og transport hver for sig.
Læs mere om reglerne for pakkerejser her. 

VIBORG PÅ TOPPEN - MENNESKET BAG ER LIGE SÅ VIGTIGT SOM PARAGRAFFERNE

Skal man have succes som advokat, er det mindst lige så vigtigt at være dygtig til at læse mennesker som til at læse lovbøger. Mange udenforstående forestiller sig ellers juraen som en verden af paragrafrytteri og enten/eller. Men den dygtige advokats verden ligger langt fra, hvad mange forestiller sig. her. 

ER DU KLAR OVER FIS-REGLERNE INDEN SKIFERIEN?

Hvis du ikke er forsikret tilstrækkeligt inden skiferien, kan det være dyrt at komme til skade eller gøre skade på andre. Desuden er der fra Det Internationale Skiforbund lavet en række færdselsregler, som man bør sætte sig ind i for at undgå uforudsigelige omkostninger. Læs mere om reglerne her. 

VIRKSOMHEDER KAN NU YDE LÅN TIL SINE EJERE 

Det strenge danske forbud mod aktionær- og anpartslån blev med virkning fra den 1. januar 2017 ophævet. Som en del af ledelsen eller som ejer af et aktie- eller anpartsselskab vil du derfor få mulighed for fremover at låne penge af selskabet, som længe har været muligt i resten af Europa. Man skal dog leve op til en række krav, før man kan få lov til at optage et lån hos selskabet. Læs mere om kravene her. 

NEDSAT BEFORDRINGSFRADRAG

Befordringsfradraget for 2017 er faldet, da Skatterådet har estimeret, at udgifterne for at holde bil er faldet i forhold til år 2016. Ændringerne har en væsentlig betydning, hvis du er en af dem, som pendler til og fra arbejde hver dag. Se de nøjagtige satser for befordringsfradraget her. 

SELVKØRENDE BILER BLIVER NU EN REALITET

I et lovforslag fremsat i folketinget, er der blevet foreslået en tilføjelse til færdselsloven. Dette forslag skal gøre det muligt, at etablere en forsøgsordning med selvkørende biler. Forsøget startes i juli måned i Aalborg og Vesthimmerlands kommune. Læs mere om forsøget her. 

REGLER FOR SNERYDNING

Sneen daler, og der er glat på veje og fortov. Det er en del af vinterens charme, men for at undgå problemer er det vigtigt at kende til reglerne for snerydning, så du undgår bøder eller erstatningskrav, hvis nogen skulle komme til skade her. 

FOREBYG FAMILIEKONFLIKTER VED DØDSFALD

Mange har nok set Arvningerne på DR1, som viser hvordan fordeling af arv, pensioner og gruppelivsordninger kan medføre voldsomme konflikter i ellers velfungerende familier. Vil du undgå lignende konflikter, kan du læse mere om, hvordan du kan forebygge dem her. 

SPIRITUSKØRSEL

Det er både farligt og dyrt at tage bilen hjem fra julefrokoster med alkohol i blodet! 

I denne glade juletid med julefrokoster og alkohol skal man lade bilen stå, selvom man kun har indtaget få genstande. For det første er det farligt, fordi du kan skade dig selv og andre, og for det andet er straffen for spirituskørsel dyr allerede ved en lav promille.

Find promillereglerne her. 

DELING AF BILLEDER PÅ INTERNETTET

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan man deler sine billeder på internettet, og hvilke billeder man anvender på sin blog eller på sin hjemmeside, da alle billeder ikke kan anvendes problemfrit. Læs reglerne for billeddeling her. 

KØB AF KOPIVARER

Du har sikkert været på ferie i udlandet, og faldet over en taske, nogle sko eller noget tøj, som var en kopi af den originale vare. Det er fristende at købe disse varer til en meget billigere pris end originalen, men er du opmærksom på reglerne for køb af kopivarer?

Læs mere om reglerne for køb af kopivarer her. 

TRAMPOLINSKADER

De fleste husejere med børn har i dag en trampolin stående i baghaven. Men er i opmærksomme på, hvad man gør, hvis uheldet er ude, og en børnene eller deres venner kommer til skade? 

Du kan læse mere om disse trampolinskader her. 

FORBRUGERKØB PÅ INTERNETTET

De fleste handler på nettet, men er du klar over dine rettigheder, når du gør det? Hvor lang en fortrydelsesret har du, og hvor meget kan du kræve af den du handler med?

Find svaret og læs mere om nethandel her. 

FORÆLDRE SENDER DERES BØRN TIL BOLIGADVOKAT

Forældre ønsker naturligvis, at det skal gå deres børn og svigerbørn godt. Dette gør sig særligt gældende når de kaster sig ud i boligmarkedets mudrede vande. Men husk et advokatforbehold i købsaftalen, så i undgår ubehagelige overraskelser! 

Læs mere om advokatforbehold her. 

PAS PÅ NÅR DU LEJER DIN BOLIG UD GENNEM AIRBNB

Airbnb er blevet et populært sted at udleje sin lejlighed eller sit hus. Men der er en række forhold som man skal være særlig opmærksom på, at der er opfyldt, så man ikke risikerer at blive smidt ud sit lejemål. Læs mere om udlejning gennem Airbnb her. 

NYE REGLER OM GUNSTIGE SKATTEVILKÅR FOR MEDARBEJDERAKTIER

Supplement til aflønning af din virksomheds vigtige medarbejdere - Vil du vide mere om aktieløn og de nye regler på området så læs mere i artiklen her. 

AFBRUDTE/ AFLYSTE PAKKEREJSER

​Danskernes interesse for pakkerejser er i løbet af de sidste par år steget markant. Køber man en pakkerejse, er det dog vigtigt at kende til reglerne for pakkerejser, da det ellers kan få store konsekvenser. Hvordan er det nu lige med pakkerejser der aflyses/afbrydes? Hvordan er dine rettigheder? her. 

HÅNDBOG FOR HUSBYGGERE

Få en gratis håndbog for husbyggere fra Danske BOLIGadvokater med advokat Lars Kaasgaard fra Leoni Advokater som medforfatter. Bogen kan både fås i fysisk form eller elektronisk, og er fyldt med gode råd i alle byggeriets faser. Få yderligere information og bogen her.

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg

Nørregade 27,1.

7500 Holstebro​​

​Fredrikstadvej 1 

9200 Aalborg SV

  Telefon: 8662 0600

  Fax: 9749 1010

  Mail: post@leoniadvokater.dk

Åbningstider

​Mandag-torsdag: 8-16

Fredag: 8-15

Klientkonto

Jyske Bank 7831-0001181453

Vestjysk Bank 7605-0001392959

​Sparekassen Danmark 9070-1632644651