Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Post@leoniadvokater.dk    Ring til os: 8662 0600

TRAFIKULYKKER

Hos leoni advokater kan vi hjælpe dig med at søge erstatning, hvis du er kommet ud for en trafikulykke.


Hvis du er kommet til skade ved en trafikulykke, vil du som udgangspunkt være berettiget til erstatning. Er der tale om en ulykke, som en anden er ansvarlig for, så vil der kunne kræves erstatning af dennes ansvarsforsikring efter reglerne i Erstatningsansvarsloven. Alle bilister er forpligtede til at tegne en ansvarsforsikring på deres bil.


Hvis der er tale om en ulykke, som du selv er skyld i, så er det din egen ulykkesforsikring, der skal betale erstatning.


Hvis du bliver påkørt af en flugtbilist, som du ikke kan finde, eller en bilist, som ikke har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring, kan du kræve erstatning hos Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM)


Der vil altså næsten i alle tilfælde være mulighed for at få udbetalt erstatning, men det er vigtigt at være ude i god tid, så man får den erstatning, man har krav på.


Det vil selvsagt være meget forskelligt, hvor alvorlige skader en trafikulykke medfører. Det vil derfor altid afhænge af en konkret vurdering, hvor stor erstatningen skal være.


Generelt gælder det, at jo hurtigere man anmelder sin skade over for forsikringen efter ulykken, jo nemmere er det at få forsikringen til at anerkende erstatningskravet. Hos leoni advokater anbefaler vi der for, at man søger juridisk bistand umiddelbart efter, at man har været udsat for en ulykke. For vores vedkommende vil vi således kunne rådgive om, hvordan du griber sagen an på bedst mulig vis helt fra begyndelsen.

Hvis der alene er tale om en mindre skade, kan man kræve godtgørelse for:


Svie og smerte
Hvis du er kommet til skade, kan du som udgangspunkt kræve godtgørelse for svie og smerte for den tid, hvor du er sygemeldt og under behandling.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Du kan kræve erstatning for det tab, som du har lidt ved ikke at kunne passe dit arbejde efter skaden. Fx hvis du bliver trukket i løn eller afskediget.


Helbredelsesudgifter
Du kan dækket dine helbredsudgifter på samme måde som ved arbejdsskader. I de mere alvorlige tilfælde kan der også blive tale om erstatning for:


Godtgørelse for varigt méntab
Du kan få en godtgørelse for et varigt méntab på grund af de fysiske og psykiske gener, som en ulykke har medført.


Erstatning for tab af erhvervsevne
Hvis en ulykke forringer dine muligheder for at tjene penge ved arbejde, kan du også få erstatning for tab af erhvervsevne.


Erstatning for tab af forsørger

Hvis en trafikulykke medfører døden, kan du som efterladt have ret til andre former for erstatning.​​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg​

Nørregade 27, 1. 

7500 Holstebro

   Telefon: 8662 0600​

   Fax: 8662 0649

​   Mail: post@leoniadvokater.dk

​Åbningstider

Mandag-torsdag​

8-16​

Fredag

8-15