Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Post@leoniadvokater.dk    Ring til os: 8662 0600

KREDITORSIKRING AF DIN ERSTATNING

Når du modtager erstatning for svie og smerter, varigt mén eller for erhvervsevnetab, har du efter omstændighederne mulighed for at beskytte din erstatning mod nuværende og senere kreditorer. Dette betyder, at dine kreditorer ikke kan gøre krav på erstatningen, selvom du har – eller senere stifter – gæld.


Det er en betingelse for denne beskyttelse, at erstatningen holdes adskilt fra din øvrige midler og en måde at sikre dette på er at oprette en særskilt konto hos dit pengeinstitut, som henviser til reglen om kreditorbeskyttelse i retsplejeloven.


Du kan frit bruge af din erstatning fra kontoen, uden at beskyttelsen bortfalder for det resterende indestående. Der må derimod ikke indsættes andre beløb på kontoen, da beskyttelsen så bortfalder, og denne beskyttelse kan ikke genoprettes igen.

Det er også muligt at købe fast ejendom med erstatningen uden at beskyttelsen falder bort. Det er her en betingelse, at der i forbindelse med købet tinglyses en oplysning om, at ejendommen er købt med kreditorbeskyttede midler. Optages der senere lån i ejendommen, er det en betingelse, at låneprovenuet i det hele anvendes på ejendommen.

Køber du værdipapirer for erstatningen, fx aktier, skal du sørge for, at disse placeres i et særskilt depot, hvor kreditorsikringen registreres.

En anden virkning af kreditorbeskyttelsen er, at erstatningen ikke nødvendigvis skal deles i forbindelse med en skilsmisse. Erstatningen bliver nemlig automatisk et såkaldt ”skilsmissesæreje”, og skal derfor ikke deles med din ægtefælle, hvis I bliver skilt.

For at sikre, at din erstatning opnår kreditorbeskyttelse, skal du altid søge råd hos din advokat eller bank forud for udbetalingen.​

Leoni Advokater

Sct. Mathias Gade 96B

8800 Viborg​

Nørregade 27, 1. 

7500 Holstebro

   Telefon: 8662 0600​

   Fax: 8662 0649

​   Mail: post@leoniadvokater.dk

​Åbningstider

Mandag-torsdag​

8-16​

Fredag

8-15